Magisterské studium na PřF UK

Vzdělávání v navazujícím magisterském stupni se stejně jako u bakalářského studia týká pěti oblastí: 
biologie, chemie, geografie, geologie
a životního prostředí.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg