prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

molekulární biolog, katedra buněčné biologie PřF UK

"Jsme školou, kde pedagogy baví učit a studenty studovat. Společně totiž odhalujeme fascinující tajemství světa, což je pro každého, kdo je zvědavý, úžasně zábavná a vzrušující činnost."

Bakalářské studium na biologické sekci

Bioinformatika

Bioinformatika je stále relativně novým oborem, který se snaží dát smysl záplavě biologických dat a zároveň řešit problémy s ukládáním, dostupností a distribucí těchto dat. Význam a využití bioinformatiky je nejen v biologickém výzkumu, ale i ve vývoji léčiv, v lékařské diagnostice a v zemědělství, a s rostoucím množstvím biologických dat v následujících letech dále poroste. Příslušně poroste i poptávka po odbornících, kteří budou schopni využívat existující bioinformatické nástroje a vyvíjet nové přístupy k analýze dat.

Biologie

Program Biologie je nejuniverzálnějším bakalářským programem, který je určen uchazečům majícím zájem o poznávání biologických disciplín v celé jejich rozmanitosti; studium proto zahrnuje poznatky/znalosti ze širšího spektra biologických disciplín/specializací, od biomedicínských oborů (buněčná a molekulární biologie, fyziologie, apod.) po studium biodiverzity a ekologicko-evolučních směrů.

Biologie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Cílem tříletého bakalářského programu Biologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout odborný předmětový základ, na kterém lze stavět při dalším studiu zvoleného navazujícího magisterského programu. Biologii zaměřenou na vzdělávání lze studovat "jednooborově" nebo jako "dvouobor" s další vybranou pedagogickou aprobací, a to v tzv. sdruženém studiu, kdy jsou vyhlašovány pevné kombinace programů. Biologii lze studovat s chemií, geografií, matematikou nebo fyzikou (spolu s MFF UK) nebo geologií, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci. Mimo odborný základ ze zvoleného oboru získáte i základy pedagogiky, psychologie a didaktiky. V rámci navazujícího magisterského programu se pak můžete specializovat na učitelství a didaktiku biologie (spolu s druhým vybraným oborem), případně na některou z odborných biologických disciplín.

Ekologická a evoluční biologie

Tříletý bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity. Program se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie, například populační biologii, ekologii společenstev či krajinné ekologii. Cílem tohoto programu je připravit studenty zejména pro navazující magisterské studium v příbuzných biologických a ekologických oborech.

Molekulární biologie a biochemie organismů

Biologické, zejména experimentální biologické obory, zažívají v současné době velký rozmach. Od nových přístupů v léčbě nemocí po nové technologie v zemědělství či výrobě potravin, od hledání nových materiálů až po řešení tajemství vzniku života. Cílem tříletého bakalářského programu „Molekulární biologie a biochemie organismů“ je připravit studenty pro navazující magisterské studium v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie, imunologie, genetiky, fyziologie, mikrobiologie (a dalších).

Přijímačky

papouch-rever.png

Úspěšné řešitele přírodovědných olympiád, středoškolské odborné činnosti nebo vybraných korespondenčních seminářů přijímáme bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek. Pro některé studenty prvních ročníků máme připraveno motivační stipendium ve výši 30 tis. Kč.

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace