Bioinformatika

"Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá."
— Alfred North Whitehead

Bioinformatika

Bioinformatika je stále relativně novým oborem, který se snaží dát smysl záplavě biologických dat a zároveň řešit problémy s ukládáním, dostupností a distribucí těchto dat. Význam a využití bioinformatiky je nejen v biologickém výzkumu, ale i ve vývoji léčiv, v lékařské diagnostice a v zemědělství, a s rostoucím množstvím biologických dat v následujících letech dále poroste. Příslušně poroste i poptávka po odbornících, kteří budou schopni využívat existující bioinformatické nástroje a vyvíjet nové přístupy k analýze dat.

Co se naučím

Studijní program je zaměřen především na představení klíčových konceptů a metodických přístupů matematiky, informatiky a biologie. Získáte nejenom teoretické znalosti, ale budete mít příležitost si osvojit i praktické dovednosti jak v oboru informatiky (programování), tak i v biologii (práce v laboratoři). To vše s cílem porozumění biologickým datům a přístupům k jejich analýze.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Unikátní syntéza informatických a biologických znalostí vám dovolí uplatnění v oblastech vývoje pokročilých bioinformatických systémů využitelných jak v akademické, tak i v komerční sféře. Rozhodnete-li se však ukončit studium již po bakalářském stupni, budete moci své uplatnění nalézt na pozicích vyžadující analytické schopnosti, jako je programátor, analytik informačních systémů, finanční analytik, apod.

"Nic netrvá věčně, ani příroda ani lidský život, jediná trvalá je změna."

— August Ferdinand Bebel

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářský program Bioinformatika je ideální přípravou pro navazující magisterský studijní program Bioinformatika.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta úspěšným účastníkům krajských kol a účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a vybraným řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných MFF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

32,9 %
úspěšnost přijetí
44
zapsaných
48 %
podíl předmětů vyučovaných MFF UK
37,5 %
podíl studentů (mužů)

"Účelem kladogramů je nevejít se na obrazovku."

— Daniel Frynta, přednáška z ekologie obojživelníků a plazů

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace