Obor

Bioinformatika

"Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá."
— Alfred North Whitehead

Bioinformatika

Bioinformatika je stále relativně novým oborem, který se snaží dát smysl záplavě biologických dat a zároveň řešit problémy s ukládáním, dostupností a distribucí těchto dat. Význam a využití bioinformatiky je nejen v biologickém výzkumu, ale i ve vývoji léčiv, v lékařské diagnostice a v zemědělství, a s rostoucím množstvím biologických dat v následujících letech dále poroste. Příslušně poroste i poptávka po odbornících, kteří budou schopni využívat existující bioinformatické nástroje a vyvíjet nové přístupy k analýze dat.

Co se naučím

Studijní program je zaměřen především na představení klíčových konceptů a metodických přístupů matematiky, informatiky a biologie. Získáte nejenom teoretické znalosti, ale budete mít příležitost si osvojit i praktické dovednosti jak v oboru informatiky (programování), tak i v biologii (práce v laboratoři). To vše s cílem porozumění biologickým datům a přístupům k jejich analýze.

Kde se
uplatním

Unikátní syntéza informatických a biologických znalostí vám dovolí uplatnění v oblastech vývoje pokročilých bioinformatických systémů využitelných jak v akademické, tak i v komerční sféře. Rozhodnete-li se však ukončit studium již po bakalářském stupni, budete moci své uplatnění nalézt na pozicích vyžadující analytické schopnosti, jako je programátor, analytik informačních systémů, finanční analytik, apod.

"Nic netrvá věčně, ani příroda ani lidský život, jediná trvalá je změna."

— August Ferdinand Bebel

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářský obor Bioinformatika je ideální přípravou pro navazující magisterský studijní obor Bioinformatika.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných MFF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

84,6 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
19
zapsaných
v roce 2017/2018
48 %
podíl předmětů vyučovaných MFF UK
27,3 %
podíl studentů (mužů)

"Účelem kladogramů je nevejít se na obrazovku."

— Daniel Frynta, přednáška z ekologie obojživelníků a plazů

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením