Bakalářské studium na Ústavu pro životní prostředí

Ochrana životního prostředí

Studium je zaměřeno na přírodovědné aspekty environmentální problematiky, zejména na složky životního prostředí a na vlivy, které prostředí pozměňují. Studovaná a přednášená témata zahrnují kromě základů přírodních věd též atmosféru a klima, znečištění a ochranu vod, ekologii obnovy a krajinnou ekologii, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, péči o biodiverzitu, zdravotní aspekty ochrany prostředí, právo životního prostředí a další. Výuka je založena na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe.

Přijímačky

papouch-rever.png

Úspěšné řešitele přírodovědných olympiád, středoškolské odborné činnosti nebo vybraných korespondenčních seminářů přijímáme bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek. Pro některé studenty prvních ročníků máme připraveno motivační stipendium.

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg