Bakalářské studium na chemické sekci

Science [vyučovaný v angličtině]

Bakalářský studijní program Science (studyscience.eu) reaguje na potřebu vychovávat odborníky s velkým mezioborovým přesahem v přírodovědných oborech. Program efektivně propojuje tři přírodovědné disciplíny (biologii, chemii a fyziku) a v současnosti je jediný svého druhu v ČR. Značný mezioborový přesah absolventů Bc Science je zcela zásadní pro jejich schopnost řešit náročné výzkumné úkoly a mezioborové projekty jak tradičními tak moderními přístupy.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách programu: https://studyscience.eu/.

Biochemie

Bakalářský program Biochemie vás připraví jak na praxi (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i především na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie nebo příbuzného programu, kde se již budete moci specializovat na vybranou oblast biochemie.

Chemie

Cílem bakalářského programu Chemie je především příprava na navazující magisterské studium, kde se již budete specializovat na vybranou oblast chemie dle svého zájmu. Během bakalářského studia získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti z chemie anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární a z biochemie, ale i hluboké znalosti matematiky a fyziky. Zájemci se mohou již od prvního ročníku zapojit do vědecké práce ve výzkumných týmech na jednotlivých katedrách. Výběrem z bohaté nabídky specializovaných volitelných přednášek si můžete doplnit studijní plán na míru svému zájmu i tématu bakalářské práce.

Chemie a fyzika materiálů

Bakalářský studijní program Chemie a fyzika materiálů je zaměřený na velmi perspektivní oblast chemie, kde dochází k překryvu chemie s fyzikou a materiálovými vědami. Tato atraktivní vědecko-výzkumná oblast kombinuje možnosti chemie při přípravě nových pokročilých materiálů pro aplikace využívající např. jejich výjimečné elektromagnetické, optické a fotochemické charakteristiky s detailním pochopením jejich fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností.

Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Chemie se zaměřením na vzdělávání je studijní program určený pro přípravu středoškolských pedagogů. Lze jej studovat buď "jednooborově", anebo "dvouoborově" s další vybranou pedagogickou aprobací, a to v tzv. sdruženém studiu, kdy jsou vyhlašovány pevné kombinace programů. Chemii lze studovat s biologií, matematikou nebo fyzikou (spolu s MFF UK) nebo geologií, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. chemie), v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci. V rámci navazujícího magisterského programu se pak můžete specializovat buď na učitelství a didaktiku chemie (případně i s druhým vybraným oborem), ale i na některou z odborných oblastí chemie.

Klinická a toxikologická analýza

Bakalářský studijní program Klinická a toxikologická analýza (KATA) je první částí dvoustupňového vzdělávacího oboru, na kterou navazuje magisterská nadstavba. Vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti aplikované analytické chemie a biochemie je důvodem pro přijímání poměrně vysokého počtu studentů do tohoto studijního programu.

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Bakalářský studijní program Medicinální chemie je zaměřen na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi ze všech oblastí chemie. Důraz je kladen zejména na studium chemických dějů probíhajících v organizmu člověka a jejich ovlivnění farmaky. Absolvováním základních biologických přednášek získají posluchači i znalosti o fyziologii živých organizmů a člověka.

Přijímačky

papouch-rever.png

Úspěšné řešitele přírodovědných olympiád, středoškolské odborné činnosti nebo vybraných korespondenčních seminářů přijímáme bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek. Pro některé studenty prvních ročníků máme připraveno motivační stipendium.

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg