doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

anorganický chemik, Katedra anorganické chemie PřF UK

"Chemie je úžasná věda, která je klíčem k pochopení řady dalších přírodních zákonitostí. Výhoda studia chemie u nás tkví v šíři vědeckých zájmů naší fakulty – kromě studia chemie jako takové se u nás můžete snadno věnovat i mezioborovým disciplínám, a vše najdete pod "jednou střechou"."

Studijní program: Biochemie

Obor

Biochemie

Bakalářský obor Biochemie vás připraví jak na praxi (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i především na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie nebo příbuzného oboru, kde se již budete moci specializovat na vybranou oblast biochemie. Výběrem z bohaté nabídky specializovaných volitelných přednášek si můžete sestavit studijní plán na míru svému zájmu i tématu bakalářské práce.

Studijní program: Chemie

Obor

Chemie

Cílem bakalářského oboru Chemie je především příprava na navazující magisterské studium, kde se již budete specializovat na vybranou oblast chemie dle svého zájmu. Během bakalářského studia získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti z chemie anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární a z biochemie. Zájemci se mohou již od prvního ročníku zapojit do vědecké práce ve výzkumných týmech.

Obor

Chemie a fyzika speciálních materiálů

Bakalářský studijní obor Chemie a fyzika speciálních materiálů je obor zaměřený na velmi perspektivní oblast chemie, kde dochází k překryvu chemie s fyzikou a materiálovými vědami. Tato atraktivní vědecko-výzkumná oblast kombinuje možnosti chemie při přípravě nových pokročilých materiálů pro aplikace využívající např. jejich výjimečné elektromagnetické, optické a fotochemické charakteristiky s detailním pochopením jejich fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností.

Obor

Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Chemie se zaměřením na vzdělávání je studijní obor určený pro přípravu středoškolských pedagogů. Lze jej studovat jednooborově, anebo dvouoborově s další vybranou pedagogickou aprobací. U dvouoborového studia je možnost kombinací chemie s biologií, geologií nebo matematikou (spolu s MFF UK). V rámci navazujícího magisterského oboru se pak můžete specializovat buď na učitelství a didaktiku chemie (případně i s druhým vybraným oborem), ale i na některou z odborných oblastí chemie.

Obor

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Bakalářský studijní obor Medicinální chemie je zaměřen na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi ze všech oblastí chemie, s dobrou průpravou v matematice. Důraz je kladen zejména na studium chemických dějů probíhajících v organizmu člověka a jejich ovlivnění farmaky. Absolvováním základních biologických přednášek získají posluchači i znalosti o fyziologii živých objektů a člověka.

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza

Obor

Klinická a toxikologická analýza

Bakalářský studijní program Klinická a toxikologická analýza (KATA) je dvoustupňovým vzdělávacím programem. Vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti aplikované analytické chemie a biochemie je důvodem pro přijímání poměrně vysokého počtu studentů do tohoto studijního programu. Po úspěšném obhájení bakalářské práce a složení státních závěrečných zkoušek zároveň obdržíte titul „Eurobachelor“, který je garancí vašich znalostí, zajišťuje kompatibilitu s ostatními prestižními zahraničními univerzitami.

Přijímačky

papouch-rever.png

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg