doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

anorganický chemik, Katedra anorganické chemie PřF UK

"Chemie je úžasná věda, která je klíčem k pochopení řady dalších přírodních zákonitostí. Výhoda studia chemie u nás tkví v šíři vědeckých zájmů naší fakulty – kromě studia chemie jako takové se u nás můžete snadno věnovat i mezioborovým disciplínám, a vše najdete pod jednou střechou."

Bakalářské studium na chemické sekci

Studijní programy a obory na PřF UK prochází podle nového vysokoškolského zákona postupnou reakreditací. Díky tomu budete v některých případech studovat obor začleněný do programu (jako tomu bylo dříve), v jiných již samostatný program bez oboru. Jedná se pouze o administrativní zařazení, ale při podávání přihlášky je třeba věnovat pozornost aktuálnímu zařazení vybraného oboru/programu v univerzitní přihláškové aplikaci.

Biochemie

Bakalářský program Biochemie vás připraví jak na praxi (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i především na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie nebo příbuzného programu nebo oboru, kde se již budete moci specializovat na vybranou oblast biochemie.

Chemie

Cílem bakalářského programu Chemie je především příprava na navazující magisterské studium, kde se již budete specializovat na vybranou oblast chemie dle svého zájmu. Během bakalářského studia získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti z chemie anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární a z biochemie, ale i hluboké znalosti matematiky a fyziky. Zájemci se mohou již od prvního ročníku zapojit do vědecké práce ve výzkumných týmech na jednotlivých katedrách. Výběrem z bohaté nabídky specializovaných volitelných přednášek si můžete doplnit studijní plán na míru svému zájmu i tématu bakalářské práce.

Chemie a fyzika materiálů

Bakalářský studijní program Chemie a fyzika materiálů je zaměřený na velmi perspektivní oblast chemie, kde dochází k překryvu chemie s fyzikou a materiálovými vědami. Tato atraktivní vědecko-výzkumná oblast kombinuje možnosti chemie při přípravě nových pokročilých materiálů pro aplikace využívající např. jejich výjimečné elektromagnetické, optické a fotochemické charakteristiky s detailním pochopením jejich fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností.

Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Chemie se zaměřením na vzdělávání je studijní program určený pro přípravu středoškolských pedagogů. Lze jej studovat buď "jednooborově", anebo "dvouoborově" s další vybranou pedagogickou aprobací. U dvouoborového studia budete studovat s vybranou pedagogickou aprobací – s biologií, matematikou (spolu s MFF UK) nebo geologií, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. chemie), v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci. V rámci navazujícího magisterského programu se pak můžete specializovat buď na učitelství a didaktiku chemie (případně i s druhým vybraným oborem), ale i na některou z odborných oblastí chemie.

Klinická a toxikologická analýza

Bakalářský studijní obor Klinická a toxikologická analýza (KATA) je první částí dvoustupňového vzdělávacího oboru, na kterou navazuje magisterská nadstavba. Vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti aplikované analytické chemie a biochemie je důvodem pro přijímání poměrně vysokého počtu studentů do tohoto studijního oboru.

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Bakalářský studijní program Medicinální chemie je zaměřen na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi ze všech oblastí chemie. Důraz je kladen zejména na studium chemických dějů probíhajících v organizmu člověka a jejich ovlivnění farmaky. Absolvováním základních biologických přednášek získají posluchači i znalosti o fyziologii živých organizmů a člověka.

Přijímačky

papouch-rever.png

Na základě aktuálně platného znění podmínek přijímacího řízení k bakalářskému studiu na PřF UK pro akademický rok 2020/2021 v souvislosti s epidemií COVID-19 budou ke studiu nebiologických programů přijati všichni přihlášení uchazeči bez přijímací zkoušky, kteří splní stanovené vzdělání (přijímací zkouška není stanovena). Všechny aktuální informace a pokyny naleznete zde.

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace