Studijní programy/obory
na Přírodovědecké
fakultě Univerzity
Karlovy

Bakalářské
studium

Uchazeč o bakalářské studium volí z 5 oblastí studia: 
biologie, chemie, geografie, geologie
a životního prostředí.

Magisterské
studium

Vzdělávání v navazujícím magisterském stupni se stejně jako u bakalářského studia týká pěti oblastí: 
biologie, chemie, geografie, geologie
a životního prostředí.