Molekulární biologie a biochemie organismů

"Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat."
— Francis Bacon

Molekulární biologie a biochemie organismů

Biologické, zejména experimentální biologické obory, zažívají v současné době velký rozmach. Od nových přístupů v léčbě nemocí po nové technologie v zemědělství či výrobě potravin, od hledání nových materiálů až po řešení tajemství vzniku života. Cílem tříletého bakalářského programu „Molekulární biologie a biochemie organismů“ je připravit studenty pro navazující magisterské studium v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie, imunologie, genetiky, fyziologie, mikrobiologie (a dalších).

Co se naučím

Absolvent má komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech, včetně rozšířených základů nebiologických disciplín - matematiky, fyziky a chemie. Bakalářské studium dává studentům prostor a příležitost získat také znalosti v podpůrných oborech – chemie, matematiky a biofyziky, potřebné pro zvládnutí náročných experimentálních metod a práci se sofistikovanými přístroji.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Absolventi získají optimální vzdělání pro experimentální práci v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, což jim umožňuje se uplatnit ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního i aplikovaného výzkumu, tak v laboratořích zdravotnických zařízení i zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde je kladen požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice).

"Biology has at least 50 more interesting years."

— James D. Watson

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Tento typ interdisciplinárního vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující, specializační magisterské studium v nejrůznějších oborech experimentální biologie, bioinformatiky, biofyziky či biochemie.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

48,7 %
úspěšnost přijetí
v roce 2019/2020
118
zapsaných
v roce 2019/2020
1682 ks
roční spotřeba pipetovacích špiček
3,1 Gbp
velikost lidského genomu

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

"Zapomeňte na to, že bakterie jsou jen tyčinky a kuličky, a když je tyčinka zahnutá, tak je to známka punku."

— Lukáš Falteisek, přednáška na Biologickém čtvrtku

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace