Životní prostředí

Studijní program Ochrana životního prostředí je pro ty z vás, kteří chtějí zachránit svět, jen neví jak! Ptáte se, jestli je to složité? Zkuste si odpovědět na otázku, co životní prostředí vlastně je: vzduch, který dýcháte, voda, kterou pijete, půda, na které rostou plodiny, města, ve kterých žijete, atd. Navíc jsou všechny složky tohoto propojeného ekosystému ovlivněny činností člověka. Studium OŽP vám poskytne jak široký teoretický základ, tak schopnost znalosti aplikovat na konkrétní příklady ochrany ŽP - ve vytoužené cestě zachránit svět už vám nic nezabrání. Jednoduché výzvy přeci nejsou zábavné!

Každého z vás bude zajímat něco jiného. Někoho láká víc ochrana biodiverzity, jiného zase polutanty ve vodách. Někdo se bude chtít naučit odhalit viníka špatného ovzduší, jiný jak nakládat s rostoucí produkcí odpadů. Na ÚŽP pracuje několik výzkumných týmů a laboratoří, které vám pomohou najít téma, do něhož se s nadšením ponoříte, stejně jako vaši předchůdci.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. A 20. LEDNA 2024

Ústav pro životní prostředí
STUDIJNÍ PROGRAM:
EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ

Kdy: pátek 19.1. (8:00 - 17:00) a sobota 20.1. (8:00 - 14:00)
Kde: Benátská 2

 

Informační přednáška o studiu (Krajinova posluchárna - B14)

pátek (10:00, 12:00) a sobota (10:00, 12:00)

* představíme ti bakalářské a magisterské studium programu Ochrana životního prostředí, který je výjimečný svým multidisciplinárním přístupem
* seznámíme tě se studijními plány a hlavními výukovými směry tohoto oboru
* řekneme ti o možnostech uplatnění našich absolventů v praxi
* seznámíme tě se strukturou a hlavními výzkumnými směry Ústavu pro životní prostředí

 

Lab Tour (Krajinova posluchárna - B14)

pátek (11:00, 13:00) a sobota (11:00, 13:00)

prohlídka laboratoří s ukázkami studentských prací

 

Chat room & Studentský spolek Život na OŽP (Knihovna ÚŽP, přízemí)

pátek (9:00 - 16:00) a sobota (9:00 - 13:00)

neformální setkání se studenty

V hlavní roli

Možná jejich tváře znáte z televize z diskuzí a odborných komentářů. Dnes si ale stoupli před kameru proto, aby vám co nejlépe přiblížili vědní a studijní obor, kterému se sami s neutuchajícím nasazením věnují dlouhodobě: prof Jan Frouz a prof Tomáš Cajthaml.

Envi-con!

Nebojte se ptát!
Představte si, že jste na Comic-conu, kde skupina nadšenců komiksů diskutuje, který díl je nejlepší. My pro vám máme připravený virtuální Envi-con! Můžete se zeptat na cokoli, i na to, který předmět je nejtěžší, protože odpovídat vám budou sami studenti.

Podívejte se nejprve na často kladené otázky.

Ptejte se nás na našem Facebooku

Bakalářské a magisterské studijní programy na PřF UK

Bakalářské programy sekcí:

Biologie
Geografie
Geologie
Chemie
Životní prostředí

Magisterské programy sekcí:

Biologie
Geografie
Geologie
Chemie
Životní prostředí