Studium v zahraničí

Přírodovědecká fakulta UK spolupracuje s množstvím zahraničních univerzit z celého světa a podporuje možnosti studijních stáží v zahraničí v rámci různých výměnných programů. Nejvíce studentů vyjíždí do zahraničí v rámci programu Erasmus+, ale fakulta je zapojena i do řady dalších projektů, které umožňují zahraniční studijní i výzkumné stáže. Mezi nejnavštěvovanější se řadí univerzity ve Velká Británii, Německu, Finsku a Španělsku, na dalších místech jsou potom školy v Dánsku, Francii a Norsku. Studenti fakulty využívají i meziuniverzitní zahraniční dohody, prostřednictvím nichž se účastní stipendijních pobytů zejména na německých univerzitách, ale i na dalších univerzitách v evropských i mimoevropských zemích. V rámci některých studijních oborů se též studenti zúčastňují zahraničních exkurzí a terénních kurzů. V neposlední řadě vyjíždějí úspěšní studenti do zahraničí v rámci výzkumných projektů, ať již jde o stáže v laboratořích spolupracujících institucí nebo o terénní výzkumy realizované v různých částech světa.

Programy na vycestování

Každoročně vycestuje v rámci stáží programu ERASMUS+ přes sto studentů naší fakulty, a podobný počet zahraničních studentů přijíždí studovat k nám.
Možnosti studia v zahraničí najdete podrobně na fakultním webu.

Kromě programu ERASMUS je naše fakulta zapojena i do dalších cestovních projektů, např. AKTION-ČR-Rakousko, Leonardo da Vinci, Barrande, COST, Visegrad Fund a CEEPUS. 

Fotogalerie