Fakultní muzea a sbírky

Oázou klidu v centru Prahy je Botanická zahrada PřF UK, v jejíchž exteriérech lze trávit volný čas např. mezi přednáškami. Součástí Přírodovědecké fakulty je i několik muzeí, do kterých je umožněn vstup nejen badatelům, ale i veřejnosti. Jedná se o paleontologické Chlupáčovo muzeum historie Země, Mineralogické muzeum a antropologické Hrdličkovo muzeum člověka. Taktéž je umožněn přístup do některých unikátních kolekcí – např. do fakultní Mapové sbírky.

Botanická zahrada

Web: Botanická zahrada

Botanická zahrada PřF UK sahá svými kořeny až na druhý břeh řeky Vltavy, konkrétně na Smíchov, kde byla roku 1775 založena. Na svém současném místě v areálu Přírodovědecké fakulty UK se nachází od roku 1898. Uvnitř botanické zahrady sídlí katedry botaniky a Ústav pro životní prostředí PřF UK (budova Benátská 2), a také studijní oddělení fakulty (budova Na Slupi 16). Kromě rostlin ve skleníkové části i v plenéru zde mohou návštěvníci na jejích 3,5 hektarech najít i unikátní kolekci českých hornin, Geopark. Venkovní areál je v průběhu dne volně přístupný, vstup do skleníků za poplatek.

Geopark

Web: Geopark

Geologický park Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je stálou venkovní expozicí hornin, které zaznamenaly geologický vývoj, kterým prošlo území našeho státu za posledních přibližně 600 milionů let. Expozice přibližuje pohled na jedinečnou geologickou minulost České republiky. Návštěvník výstavy získává přehled o horninách, jejich vnitřní struktuře, složení, procesech vzniku a výskytu na našem území. Expozice se nachází v centrální části Botanické zahrady PřF UK. Geopark je volně přístupný v rámci venkovního areálu Botanické zahrady.

Hrdličkovo muzeum člověka

Web: Hrdličkovo muzeum člověka

Muzeum, které nese jméno významné postavy světové vědy, česko-amerického antropologa Aleše Hrdličky, nalezneme dnes v sídle biologické sekce, v budově Viničná 7. Na toto místo se malé, ale nesmírně charismatické, muzeum přestěhovalo v roce 1952 z Albertova, kde bylo roku 1922 založeno právě díky mecenášské investici Aleše Hrdličky. Muzeum v současnosti pořádá kromě běžných prohlídek i řadu doplňujících akcí, například noční prohlídky či workshopy zaměřené na děti a mládež. Vstup v otvírací době muzea za poplatek.

Chlupáčovo muzeum historie Země

Web: Chlupáčovo muzeum historie Země

K oboru paleontologie patří neodmyslitelně i kolekce fosílií, která slouží především pro výuku studentů. Sbírka paleontologů v budově Albertov 6 se rozrostla již do takových rozměrů, že v roce 2009 mohla být její část přeměněna na menší muzeum. Kromě kolekce fosílií a rekonstrukcí pravěkého života se mohou návštěvníci setkat i s divácky nejatraktivnějším exponátem, kopií kostry argentinského křídového dinosaura rodu Carnosaurus. Vstup v otvírací době muzea za poplatek.

Mapová sbírka

Web: Mapová sbírka

Budova Albertov 6 hostí prakticky od doby svého vzniku, tedy roku 1913, i unikátní kolekci historických map, Mapovou sbírku. Její počátky sahají ještě o několik let zpět, do roku 1891, kdy byla založena společně s Geografickým ústavem UK. V jejích prostorách ve druhém patře budovy je uloženo více než 130 000 tisíc exponátů nástěnných map, atlasů a glóbů. Vstup v otvírací době sbírky za poplatek.

Mineralogické muzeum

Web: Mineralogické muzeum

Další z unikátních sbírek, které nalezne návštěvník v budově Albertov 6, patří opět geologii, tentokrát mineralogii. Původ Mineralogického muzea PřF UK sahá do roku 1775, kdy byl v rámci Karlo-Ferdinandovy univerzity založen kabinet přírodnin, Museum naturae Pragense. Do budovy Albertov 6 se sbírka, o jejíž rozšíření se svým ediktem zasloužila mimo jiné císařovna Marie Terezie, přestěhovala v roce 1916. V současné době tvoří kolekci přes 22 000 minerálů, z toho je přes 2000 vystaveno ve vitrínách. Vstup pouze po předchozí domluvě.

Fotogalerie