Názory studentů

Zeptali jsme se studentů posledních ročníků a úpěšných absolventů na jejich zkušenost se studiem na PřF UK.

Pokud si chcete přečíst více postřehů studentů PřF UK o jejich studiu, tak studenti magisterských programů hovořili o svém bakalářském studiu na fakultním webu.