Studentský život v Praze

Ke studentskému životu přírodovědce patří i řada mimoškolních aktivit – např. sportování a zábava ve studentských spolcích a klubech. Tradičním místem neformálního setkávání našich studentů a pedagogů je fakultní bar Mrtvá ryba v těsném sousedství botanické zahrady.

Studentská mapa Prahy
Filtr

Studentské jízdné v pražské MHD

Zatím je možné pro studenty do 26 let zakoupit ke studentskému průkazu UK nebo ISIC papírový kupón na MHD. Kupóny se prodávají měsíční (30denní) a čtvrtletní (90denní) s volitelným začátkem platnosti. Standardní tramvajenka je platná pro pásma P a 0 (tj. na území Prahy), což je v naprosté většině dostačující. Na tramvajenku lze bezplatně cestovat i v osobních vlacích na území Prahy. 

Kromě papírových kupónů si můžete pořídit i jejich elektronickou verzi, která se nahrává na kartu Lítačka. Ceny za kupóny jsou stejné, jen jsou navíc v nabídce i kupóny 5měsíční a 10měsíční, které mají volitelný začátek platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

Ubytování

Ubytování studentů Univerzity Karlovy v Praze zajišťují primárně Koleje a menzy UK (KaM). Lze si však podat žádost o ubytování v rámci kolejí jiných vysokých škol. Seznam kolejí v Praze, provozovaných KaM, lze najít na jejich internetových stránkách.

Doposud neubytovaní studenti a budoucí studenti všech vysokých škol v ČR si mohou podat žádost o ubytování přímo do volné kapacity vybrané koleje UK. Žádosti o ubytování se podávají buď v ubytovacích kancelářích kolejí, nebo elektronicky prostřednictvím prodejního portálu dostupného z internetových stránek Kolejí a menz. Podrobné informace k postupu vyřizování žádostí o ubytování lze nalézt v Opatření ředitele č. 9/2015.

Stravování

Studenti naší fakulty mohou navštěvovat všechny menzy UK, ale je možné si zařídit další účet i v menzách jiných univerzit. Seznam všech menz UK najdete na kam.cuni.cz/KAM-20.html. Naší fakultě jsou nejblíže menzy na Albertově a Budči. Otevírací doba menz je od 10:45 do 14:30 (pondělí až čtvrtek) a od 10:45 do 14:00 (pátek). Pro platbu jídel v menzách slouží speciální účet se studentským průkazem jako platební kartou. Při první návštěvě menzy si ho zařídíte u pokladny tak, že si na něj vložíte peníze.

Jídlo se skládá z polévky, hlavního chodu a nápoje. Zvlášť je možné k němu dokoupit salát, zmrzlinu, bagetu, limonádu, zákusek apod.

Lékař v Praze

Typický "fakultní lékař" neexistuje. Mimopražští studenti obvykle v akutních případech navštěvují Městskou polikliniku Praha ve Spálené, ovšem ošetří vás na všech ambulancích. S méně akutními problémy a na kontroly však musíte k lekařům, u nichž jste registrováni. Mimopražským studentům tak po zkušenostech doporučujeme zvážit po čase registraci k místním lékařům – právo na změnu máte jednou za tři měsíce.

Studentský život

Sportovní vyžití

Širokou nabídku pohybových aktivit, sportovních kurzů a celkovou koncepci organizace výuky tělesné výchovy a sportu najdete na webových stránkách naší katedry tělesné výchovy. Pro studium některých oborů je výuka tělesné výchovy povinná; navíc je možné se zúčastnit i řady mimoškolních sportovních a rekreačních akcí. Milovníci různých sportů se mohou přihlásit do studentských sportovních klubů. Na své si tak přijdou milovníci (horo)lezení, hokeje, florbalu, volejbalu, curlingu, orientačního běhu a mnoha dalších sportů.

Kulturní a společenské akce

Odbor vnějších vztahů (OVV) během roku pořádá mnoho akcí pro fakultní i širokou veřejnost. Můžete se zapojit jako lektoři do akcí pořádaných v rámci fakultního projektu Přírodovědci.cz. Z velkých každoročních akcí můžeme zmínit např. Noc vědců, kdy v jeden večer ožívají stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Nestíháte-li prohlídku našich muzeí ve standardní otevírací době, můžete je v klidu navštívit o Muzejních sobotách. V Botanické zahradě PřF UK probíhá na konci května program k příležitosti mezinárodního Dne fascinace rostlinami. Můžete se zapojit do fotografické soutěže Věda je krásná a na přelomu zimního a letního semestru si jít zatančit na reprezentační ples fakulty.

Na fakultě je možné se zapojit do mnoha volnočasových aktivit. Velkou část z nich zastřešuje Studentská unie Přírodověda (SUP). SUP pořádá pravidelně večery s deskovými hrami, cestovatelská promítání, filmové večery, běh do albertovských schodů, brigádu na albertovských stráních či Albertov slackline festival.

Pro ty, kteří se rádi setkávají se studenty ze zahraničí, je určen Erasmus klub, který pořádá různé výlety a akce pro české i zahraniční studenty (Erasmus evenings apod.). Je možné zapojit se do Buddy systému a pomáhat přijíždějícím studentům během prvních dnů v Praze. Nabízí se i tzv. tandem teaching, kdy se vzájemně zadarmo učíte své rodné či jiné jazyky.

Volný čas na fakultě můžete vyplnit sportem (softballový klub, orientační běh, horolezecký oddíl) nebo v některém z "profesních" studentských spolků (geografie: EGEAMladí demografové; geologie: SGA, SEGEAGE). Na fakultě existují i dva divadelní spolky, Hamba a Viníci, čas od času lze zhlédnout na půdě fakulty či mimo ni jejich představení.

Nenechte si ujít Biobar či Hydrologický silvestr, na kterém se běží po Václavském náměstí na běžkách. Pro seznámení s profesory či staršími studenty jsou skvělé tradiční vánoční večírky na jednotlivých katedrách. Když budete mít chuť se pobavit, zatančit si a při tom všem poznat nové spolužáky napříč fakultou, můžete zajít i na některou z akcí pořádaných spolkem PříFUK.

Legendárním místem fakulty je bar Mrtvá ryba (Benátská 4, za velkými plechovými vraty), kde potkáte nejen spoustu spolužáků, ale i vyučujících. Po dohodě je možné si některé prostory zarezervovat. Některé akce se konají ve studentském klubu Chladič (Hlavova 8, suterén), který lze využívat i během dne k setkávání se spolužáky apod. Studentský klub v budově Albertov 6 je místem setkávání studentů, zaměstnanců a přátel Přírodovědecké fakulty UK. Svému účelu začal sloužit v říjnu 2014. Klub je volně přístupný od 7:30 do 19:00 ve dnech výuky.