Imunologie

Imunologie

Program je zaměřen na studium základů klinické a experimentální imunologie. Přednášky poskytují široké základy moderní imunologie; důraz je kladen na molekulární a buněčné principy fungování imunitního systému. Je probírána role jednotlivých imunitních mechanismů v obraně proti různým patogenům, v protinádorové obraně a poruchy imunitních mechanismů (autoimunita, alergie, imunodeficience). Důraz je kladen na (1) molekulární mechanismy funkce imunoreceptorů, adhezivních molekul, cytokinů a MHC proteinů a (2) objasnění principů řady základních metod používaných v molekulární imunologii.

 

This study programme is also available in English!

The aim of the study program Immunology is education both theoretically and practically skilled professionals in the broad field of biomedicine for their application in the research, clinics or applications. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Kde se
uplatním

Absolvent má solidní znalosti moderní imunologie a to v plné šíři od technických molekulárních a buněčných základů, přes praktické metodické aspekty experimentální imunologie až po základy klinické imunologie. Kromě specializovaných znalostí imunologie v užším slova smyslu má dobré teoretické znalosti a základní praktické experimentální dovednosti v příbuzných oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie a mikrobiologie. Po vypracování diplomové práce je dobře prakticky obeznámen se specializovanými experimentálními metodami, prací s odbornou literaturou a s obecnými principy vědecké práce. Předpokládá se pokračování v doktorském studiu oboru imunologie.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor