Navazující magisterský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 31. března 2024. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 880 Kč.

 

This study programme is also available in English!

The aim of the study program Immunology is education both theoretically and practically skilled professionals in the broad field of biomedicine for their application in the research, clinics or applications. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

nejpozději do

31. března 2024

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny magisterské programy 17.–21. června 2024, náhradní termín je 27.–28. června 2024. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška je ústní a zjišťuje zvládnutí základů imunologie. Součástí je i diskuse nad tématem vaší bakalářské práce a diskuse o představách o zaměření diplomového projektu. U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz