Botanika

Botanika

Program je zaměřen na studium a školení ve všech oblastech terénní botaniky včetně mykologie. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu z pěti specializací: Algologie a ekologie řas, Bryologie a lichenologie, Cévnaté rostliny, Geobotanika nebo Mykologie. Hlavními přednáškovými i výzkumnými směry jsou v rámci bezcévných rostlin taxonomie a ekologie všech oddělení řas, hub (včetně lišejníků) a mechorostů, včetně studia ultrastruktury orgánů. V případě cévnatých rostlin se studenti zaměřují na jejich taxonomii a ekologii, včetně moderní metodologie (molekulární systematika resp. kladistika rostlin). Geobotanika se specializuje zejména na vegetaci (její klasifikaci, studium struktury a funkce rostlinných společenstev), populační biologii rostlin a na interakce mezi rostlinami a živočichy (zejména bezobratlými). Geograficky není záběr prakticky omezen, mírný důraz je kladen na floru a vegetaci střední Evropy.

 

This study programme is also available in English!

Master study programme in Botany offers education in five specialities, namely Phycology and algal ecology, Bryology and lichenology, Mycology, Plant ecology, and Vascular plants for graduates in bachelor programmes in Biology. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Kde se
uplatním

U části absolventů se předpokládá navazující doktorandské studium s dalším uplatněním ve vědeckých kolektivech výzkumných ústavů (Akademie věd, rezortní ústavy) nebo vědecko-pedagogických kolektivech vysokých škol. Absolventi magisterského programu jsou dobře připraveni pro práci v institucích ochrany přírody a životního prostředí, popř. v rezortu kultury (přírodovědná oddělení muzeí apod.). Široké spektrum nabízených studijních povinností umožňuje absolventům uplatnit se (po doplnění pedagogického curricula) i jako učitelé biologie na středních školách.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor