Navazující magisterský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 31. března 2023. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 830 Kč.

 

This study programme is also available in English!

Master study programme in Botany offers education in five specialities, namely Phycology and algal ecology, Bryology and lichenology, Mycology, Plant ecology, and Vascular plants for graduates in bachelor programmes in Biology. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

nejpozději do

31. března 2023

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny magisterské programy 15.–21. června 2023, náhradní termín je 28.–29. června 2023. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška je ústní a zjišťuje zvládnutí základů botaniky. Součástí je i diskuse nad tématem vaší bakalářské práce a diskuse o představách o zaměření diplomového projektu. U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz