Geotechnologie

"Pokročilá věda se nedá odlišit od magie."
— Arthur Charles Clarke

Geotechnologie

Bakalářský studijní program Geotechnologie poskytuje vzdělání v disciplínách aplikované geologie – v hydrogeologii, inženýrské geologii a užité geofyzice. Náplň studia samozřejmě zahrnuje i základní geologické disciplíny v rozsahu nezbytném jak pro potřeby oboru, tak pro případné navazující magisterské studium. Studenti se učí řešit konkrétní úlohy s reálnými daty a získávají tak praktické zkušenosti z práce v terénu, s přístroji, v laboratoři i při počítačovém modelování a interpretaci.

Co se naučím

Studium vás vybaví interdisciplinárními znalostmi přírodovědných a technických disciplín s důrazem na hydrogeologii, inženýrskou geologii a užitou geofyziku, včetně informačních technologií potřebných pro práci se získanými daty. Naučíte se využívat moderní přístrojové vybavení pro laboratorní práce i terénní průzkum, včetně komplexního souboru geofyzikálních metod. Budete moci provádět různorodé práce v rámci inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů, vodohospodářských a hydrogeologických činností, geologických, geofyzikálních a environmentálních prací.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Uplatnění můžete nalézt na pozicích středně-technického personálu a asistentů v geologických institucích, ve firmách a organizacích, zabývajících se environmentální problematikou, hydrogeologií, inženýrskou geologií nebo geofyzikálním průzkumem. Zájem o absolventy je i v aplikovaném výzkumu a na úřadech různých stupňů při správních činnostech. Kvalitních absolventů je stále méně než volných pracovních míst. Uplatnit se lze v soukromých firmách, státní správě i výzkumných institucích doma i za hranicemi.

Více o tomto programu též na webových stránkách Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

"Dějiny světa se stávají stále více závodem mezi vzděláním a katastrofou."

— Herbert George Wells

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Většina absolventů bakalářského programu Geotechnologie obvykle pokračuje ve studiu v magisterském stupni, zejména ve dvouletém magisterském programu Aplikovaná geologie, ve kterém je i možnost dalšího pokračování v doktorském studiu.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům krajského a celostátního kola SOČ ve vybraných oborech a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

100 %
úspěšnost přijetí
13
zapsaných
12262 m
hloubka nejhlubšího vrtu (poloostrov Kola)
3,55 g/cm³
hustota diamantu

Studijní zázemí

Výuka bakalářského programu Geotechnologie zahrnuje přednášky, praktická cvičení a terénní kurzy. Podle svého zaměření probíhají některá cvičení ve speciálních laboratořích vybavených současnou moderní technikou, se kterou se absolventi setkají i v praxi. Specializovaná terénní cvičení si mohou studenti volit podle svého vlastního odborného zájmu a budoucího zaměření.

Úspěchy oboru

Program Geotechnologie byl akreditován v roce 2010, první studenti byli ke studiu přijatí ve školním roce 2010/11, takže na větší úspěchy absolventů a jejich výrazné prosazení v praxi teprve čekáme.

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva Čepro a.s.

"Víte, můžeme se na svět dívat buď z Boží perspektivy a vše vidět jako osud. Anebo s tím vším zkusit něco dělat."

— Václav Cílek, z rozhovoru pro EURO

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace