Geologie

"Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem."
— Pierre Teilhard de Chardin

Geologie

Naučíte se základy obecné geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie a geochemie, ale i aplikovaných oborů jako jsou ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika. Studium zahrnuje i další předměty jako jsou např. chemie, fyzika či statistika, které jsou nutné a svým obsahem i zaměřené na pochopení hlavních geologických předmětů. Nabyté vědomosti si budete doplňovat praktickými zkušenostmi z řady terénních cvičení a exkurzí včetně několikatýdenního kurzu geologického mapování.

Co se naučím

Studiem programu Geologie získáte široké spektrum poznatků o horninovém prostředí. Naučíte se všestranně pracovat s geologickými daty. Budete schopni terénní dokumentace, budete vědět, jak pracovat s publikovanými informacemi a jejich zpracováváním, vyhodnocováním a základní interpretací. Díky důrazu na samostatné myšlení se tak naučíte základům samostatné odborné práce, která je základním předpokladem pro vaše uplatnění ve výzkumu i v praxi.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Naleznete velmi dobré uplatnění jako členové řešitelských týmů v oblasti státní geologické služby a dalších výzkumných organizací, ve firmách zabývajících se průzkumnými pracemi zaměřenými na dokumentaci horninového prostředí v základním i aplikovaném výzkumu (např. na stavbách), ochranu a využívání zdrojů horninového prostředí (suroviny, voda), a dále v orgánech státní správy všech stupňů zabývajících se ochranou životního prostředí a využíváním jeho zdrojů.

Více o tomto programu též na webových stránkách Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Jako absolventi budete mít velmi dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Geologie, ale i některých geografických programech, případně v programech ochrany životního prostředí.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Na studijní program Geologie budou přijati všichni uchazeči bez přijímací zkoušky.

Obor v číslech

100 %
úspěšnost přijetí
v roce 2019/2020
102
zapsaných
v roce 2019/2020
22 000
položek v Mineralogickém muzeu PřF UK
6378 km
poloměr Země

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky programu je též praktická část, realizovaná formou terénních kurzů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě, veřejné správě i v soukromém sektoru:

Mgr. Richard Brabec

současný Ministr životního prostředí

RNDr. Sanjaasuren Oyun

bývalá ministryně pro životní prostředí a zelený rozvoj Státu Mongolsko

"Většina nejúžasnějších věcí ve vulkanologii je národní katastrofou."
(Poznámka k výlevu bazaltů na Islandu v roce 1783.)

— František Holub, přednáška z petrologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace