Science [vyučovaný v angličtině]

Science [vyučovaný v angličtině]

Bakalářský studijní program Science (studyscience.eu) reaguje na potřebu vychovávat odborníky s velkým mezioborovým přesahem v přírodovědných oborech. Program efektivně propojuje tři přírodovědné disciplíny (biologii, chemii a fyziku) a v současnosti je jediný svého druhu v ČR. Značný mezioborový přesah absolventů Bc Science je zcela zásadní pro jejich schopnost řešit náročné výzkumné úkoly a mezioborové projekty jak tradičními tak moderními přístupy.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách programu: https://studyscience.eu/.

Co se naučím

Implementace programu Science je založena na principu 2 + 1 rok, kde první 2 roky studia budou společné všem studentům programu, zatímco třetí rok již bude plně věnován zaměření (biologie, chemie a fyzika), které si student zvolí. V rámci prvních dvou let získají studenti solidní základ v matematice, informatice, programování a soft skills (zhruba ⅓ kreditové dotace). Zbylé kredity (za první dva roky studia) budou rovným dílem rozděleny mezi biologii, chemii a fyziku. Po osvojení společných základů v prvních dvou letech studia si student zvolí jako zaměření jednu z oblastí, které se plně věnuje v posledním roce studia. Podle volby zaměření studia ve třetím ročníku si tak student osvojí znalosti z biologie, chemie nebo fyziky umožňující studium v relevantních navazujících magisterských programech.

Kde se
uplatním

Uplatnění naleznou absolventi zejména v nově vznikajících mezioborových disciplínách zahrnujících nejen biologickou, chemickou, fyzikální a matematickou problematiku, ale i v do popředí se dostávajících oblastech udržitelnosti ve všech možných formách (environmentální, zdravotní, technologická, a tím i ekonomická). Absolventi naleznou snadno uplatnění v komerční sféře (firemní výzkum a vývoj, konzultace, analýza rizik, aj.). Jelikož celé studium probíhá v anglickém jazyce, budou absolventi těžit z jazykové vybavenosti a schopnosti odborné interakce v mezinárodním prostředí.

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolvent programu Science (studyscience.eu) je dobře připraven na studium v některém z biologických, chemických nebo fyzikálních (případně dalších mezioborových) magisterských programů na domácí či zahraniční univerzitě. Bez ohledu na to, jaké zaměření si absolvent zvolí pro své navazující magisterské či doktorské studium, bude po ukončení studia v jedinečné situaci, kdy se bude moct zapojit do řešení náročných mezioborových výzev, a to i mimo akademickou oblast. 

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud doloží formou elektronické kopie splnění jednoho ze stanovených kritérií. 
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 1. března 2023.
Doklad musí být v anglickém, českém nebo slovenském jazyce, případně musí být do jednoho z těchto jazyků úředně přeložen. Výsledek Mezinárodních Advanced Placement zkoušek se dokládá kopií dokumentu Student Score Report For Colleges and Universities a certifikátem / potvrzením vystaveném Centrem pro talentovanou mládež Praha. 

Účast v příslušném kole olympiády se dokládá kopií diplomu nebo osvědčení o účasti.
Bližší informace o možnostech upuštění od přijímacích zkoušek naleznete zde.

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením