Klinická a toxikologická analýza

"Velkou chybou, drahý Watsone, je zabývat se domněnkami, když máme přesná fakta."
— Sherlock Holmes

Klinická a toxikologická analýza

Bakalářský studijní obor Klinická a toxikologická analýza (KATA) je první částí dvoustupňového vzdělávacího oboru, na kterou navazuje magisterská nadstavba. Vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti aplikované analytické chemie a biochemie je důvodem pro přijímání poměrně vysokého počtu studentů do tohoto studijního oboru.

Co se naučím

Studijní plán programu KATA je sestaven tak, aby pokrýval výuku všech základních typů chemie, tedy anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a biochemie, doplněné příslušnými praktiky, kde si student v praxi ověřuje nabyté teoretické poznatky. Vzhledem k tomu, že se jedná o multidisciplinární studijní obor mezi chemií, biologií a biomedicínou, jsou součástí studijního programu i předměty související se studiem základů životních pochodů na molekulární úrovni.

Kde se
uplatním

Absolventi bakalářského studijního oboru KATA se uplatňují především v klinických a farmaceutických laboratořích a kontrolních odděleních průmyslových podniků, úřadů a orgánů státní správy. Řídí technické, produkční a administrativní skupiny za podmínek správné laboratorní praxe. Řada absolventů našla uplatnění ve farmaceutických firmách jako je Sanofi-Aventis-Zentiva, Quinta, Teva nebo v klinických laboratořích Fakultní nemocnice Motol, Ústav forenzní medicíny a toxikologie při fakultní nemocnici v Praze aj.

"Všechno je jedovaté, záleží pouze na množství."

— Paracelsus

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolvent má dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Klinická a toxikologická analýza, dále pak Analytická chemie, Biochemie či v některých biologických studijních oborech (např. Molekulární biologie a biochemie, Imunologie aj.). Na základě certifikovaného titulu Chemistry Eurobachelor mají možnost pokračovat ve studiu nejen na jiných vysokých školách v České republice i v Evropě. Lze pokračovat i ve studiu doktorském.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

66,7 %
úspěšnost přijetí
v roce 2018/2019
45
zapsaných
v roce 2018/2019
22 °C
průměrná roční
teplota v laboratořích
1128 g
roční spotřeba Chelatonu 3

Studijní zázemí

Výuka oboru KATA probíhá v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, zejména v Chemickém ústavu, některé přednášky a praktika jsou konána na pracovištích biologické sekce. Některé bakalářské práce jsou realizovány na spolupracujících pracovištích Akademie věd ČR, zejména v areálu Biologických ústavů v Praze-Krči.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy relevantní pro tento obor

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření katedry analytické chemie a ostatních kateder chemické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů oboru KATA pokračovala či pokračuje v postgraduálním studiu v zahraničí např. Švýcarsku, Holandsku, Německu. Většina z absolventů navazujícího magisterského studia KATA působí v manažerských pozicích ve výzkumu či v komerčních laboratořích.

"Nasypali jsme tu smrtelnou dávku arseniku, což je asi čajová lžička, na to kafe a ono to na něm plavalo, jak škraloup. No Vávra od Maryši musel být úplně na plech, když si toho nevšiml."

— Jiří Gabriel, repetitorium z chemie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace