Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

"Nejlepší cesta, jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů."
— Linus Pauling

Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Chemie se zaměřením na vzdělávání je studijní program určený pro přípravu středoškolských pedagogů. Lze jej studovat buď "jednooborově", anebo "dvouoborově" s další vybranou pedagogickou aprobací, a to v tzv. sdruženém studiu, kdy jsou vyhlašovány pevné kombinace programů. Chemii lze studovat s biologií, matematikou nebo fyzikou (spolu s MFF UK) nebo geologií, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. chemie), v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci. V rámci navazujícího magisterského programu se pak můžete specializovat buď na učitelství a didaktiku chemie (případně i s druhým vybraným oborem), ale i na některou z odborných oblastí chemie.

Co se naučím

Především získáte základní vědomosti a praktické dovednosti z chemických disciplín. Dále se naučíte se prezentovat a popularizovat jednotlivé chemické obory, zvládnete základy informačních systémů a komunikačních technologií, budete mít přehled o vzdělávacích systémech u nás i v zahraničí a ovládnete základy pedagogiky a psychologie.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Uplatníte ve vzdělávacích institucích, redakcích, nakladatelstvích a médiích.

"Nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které jsi se naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE."

— Robert Fulghum

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Studium je prvním stupněm nezbytným pro získání kvalifikace (Mgr.) středoškolského učitele chemie.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

70,2 %
úspěšnost přijetí
13
zapsaných
61 %
podíl studentek
34
hodin výuky týdně

Studijní zázemí

Výuka tohoto programu, obdobně jako dalších chemických programů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

"Tento velký, zahnutý nůž používají pracovníci ve školkách na tzv. výchovný řez."

— Lubomír Daněk, cvičení ze základů zahradnictví

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením