Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

"Nejlepší cesta, jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů."
— Linus Pauling

Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Chemie se zaměřením na vzdělávání je studijní obor určený pro přípravu středoškolských pedagogů. Lze jej studovat buď jednooborově, anebo dvouoborově s další vybranou pedagogickou aprobací. U dvouoborového studia je možnost kombinací chemie s biologií nebo s geologií. V rámci navazujícího magisterského oboru se pak můžete specializovat buď na učitelství a didaktiku chemie (případně i s druhým vybraným oborem), ale i na některou z odborných oblastí chemie.

Co se naučím

Především získáte základní vědomosti a praktické dovednosti z chemických disciplín. Dále se naučíte se prezentovat a popularizovat jednotlivé chemické obory, zvládnete základy informačních systémů a komunikačních technologií, budete mít přehled o vzdělávacích systémech u nás i v zahraničí a ovládnete základy pedagogiky a psychologie.

Kde se
uplatním

Uplatníte ve vzdělávacích institucích, redakcích, nakladatelstvích a médiích.

"Nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které jsi se naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE."

— Robert Fulghum

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Studium je prvním stupněm nezbytným pro získání kvalifikace (Mgr.) středoškolského učitele chemie.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

85,2 %
úspěšnost přijetí
v roce 2018/2019
22
zapsaných
v roce 2018/2019
61 %
podíl studentek
34
hodin výuky týdně

Studijní zázemí

Výuka tohoto oboru, obdobně jako dalších chemických oborů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

"Tento velký, zahnutý nůž používají pracovníci ve školkách na tzv. výchovný řez."

— Lubomír Daněk, cvičení ze základů zahradnictví

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace