Chemie a fyzika materiálů

"Pevné látky stvořil Bůh zatímco jejich povrchy jsou dílem ďábla"
— Linus Pauling

Chemie a fyzika materiálů

Bakalářský studijní program Chemie a fyzika materiálů je zaměřený na velmi perspektivní oblast chemie, kde dochází k překryvu chemie s fyzikou a materiálovými vědami. Tato atraktivní vědecko-výzkumná oblast kombinuje možnosti chemie při přípravě nových pokročilých materiálů pro aplikace využívající např. jejich výjimečné elektromagnetické, optické a fotochemické charakteristiky s detailním pochopením jejich fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností.

Co se naučím

Absolvent bakalářského studijního programu Chemie a fyzika speciálních materiálů získá ucelené teoretické i praktické znalosti z obecné, anorganické, fyzikální, analytické, organické a makromolekulární chemie společně s velmi solidním matematickým a fyzikálním základem (spolupráce s MFF UK). Díky kombinaci teoretických a praktických předmětů z oblastí chemie a fyziky jsou absolventi připraveni především na vědeckou a výzkumnou činnost v interdisciplinárních oborech materiálových věd. Bakalářské práce jsou s ohledem na osobní preference studenta a výzkumnou tématiku jednotlivých skupin především směřovány na přípravu speciálních materiálů (nanomateriálů) a na pokročilé techniky jejich fyzikálně-chemické charakterizace.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Absolventi jsou připravováni na uplatnění v interdisciplinárních akademických i komerčních výzkumných týmech, ale i v laboratořích firem, které se zabývají vývojem a zpracováním speciálních materiálů a nanomateriálů, a také pracovištích aplikujících výsledky materiálového výzkumu. Jejich předností je schopnost predikce přípravy a charakterizace speciálních materiálů se znalostmi a pochopením podstaty jejich fyzikálních vlastností. Velký důraz je u absolventů kladen na osvojování si znalostí a dovedností nezbytných k samostatnému výzkumu, organizování a vedení pracovních skupin.

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Díky kombinaci základních (povinných) předmětů a široké paletě volitelných předmětů a kurzů může absolvent programu Chemie a fyzika materiálů pokračovat v navazujícím magisterském studiu jakéhokoliv chemického zaměření, zvláště pak v pokračujícím magisterském studiu stejnojmenného programu. Absolventi jsou v magisterském stupni studia připravováni především na samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v interdisciplinárních oborech materiálové chemie a fyziky v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a úspěšným řešitelům korespondenčního semináře KSICHT pořádaného PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

50,0 %
úspěšnost přijetí
v roce 2019/2020
3
zapsaných
v roce 2019/2020
2016
rok otevření oboru
199 cm
výška garanta oboru

Studijní zázemí

Výuka tohoto studijního programu, obdobně jako dalších chemických programů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace