Biochemie

"Největší tragédie vědy je, že ošklivá fakta zabíjejí krásné hypotézy."
— Thomas Henry Huxley

Biochemie

Bakalářský program Biochemie vás připraví jak na praxi (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i především na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie nebo příbuzného programu, kde se již budete moci specializovat na vybranou oblast biochemie.

Co se naučím

Kromě znalostí z biochemie získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti i z ostatních chemických oborů (anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární chemie) a z některých oborů biologických (buněčná biologie, fyziologie, imunologie, genetika). Získáte i teoretické základy biomedicínských oborů.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Naleznete uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol. Vedle toho budete moci působit i v klinických laboratořích, v různých farmaceutických firmách a institucích i na pracovištích ochrany životního prostředí.

"Lék nebo droga je taková substance, která po injekci do králíka vyvolá vědeckou publikaci."

— Albert Szent-Györgyi

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte dobrý základ pro navazující magisterské studium Biochemie, ale budete moci navázat i studiem ostatních chemických nebo příbuzných biologických programů.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

52,6 %
úspěšnost přijetí
41
zapsaných
–196 °C
teplota ve
skladovacích boxech
162
počet kroků do menzy

Studijní zázemí

Výuka tohoto programu, obdobně jako dalších chemických programů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy katedry biochemie

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření katedry biochemie je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě, veřejné správě i v soukromém sektoru. Mezi absolventy Biochemie na Přírodovědecké fakultě UK tak patří např. současná předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a také dva z jejích nedávných předchůdců, prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c. Absolventem oboru Biochemie je i bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

bývalá předsedkyně AV ČR

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR

„Biochemie je věda o životě. Všechny naše životní pochody – chůze, mluvení, pohyb, přijímaní potravy – jsou v podstatě chemické reakce."

— Albert Lehninger

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením