Biochemie

"Největší tragédie vědy je, že ošklivá fakta zabíjejí krásné hypotézy."
— Thomas Henry Huxley

Biochemie

Bakalářský program Biochemie vás připraví jak na praxi (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i především na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie nebo příbuzného programu, kde se již budete moci specializovat na vybranou oblast biochemie.

Co se naučím

Kromě znalostí z biochemie získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti i z ostatních chemických oborů (anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární chemie) a z některých oborů biologických (buněčná biologie, fyziologie, imunologie, genetika). Získáte i teoretické základy biomedicínských oborů.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Naleznete uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol. Vedle toho budete moci působit i v klinických laboratořích lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích i na pracovištích ochrany životního prostředí.

"Lék nebo droga je taková substance, která po injekci do králíka vyvolá vědeckou publikaci."

— Albert Szent-Györgyi

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte dobrý základ pro navazující magisterské studium Biochemie, ale budete moci navázat i studiem ostatních chemických nebo příbuzných biologických programů.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a úspěšným řešitelům korespondenčního semináře KSICHT pořádaného PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

57,3 %
úspěšnost přijetí
v roce 2019/2020
46
zapsaných
v roce 2019/2020
–196 °C
teplota ve
skladovacích boxech
162
počet kroků do menzy

Studijní zázemí

Výuka tohoto programu, obdobně jako dalších chemických programů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy katedry biochemie

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření katedry biochemie je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě, veřejné správě i v soukromém sektoru. Mezi absolventy Biochemie na Přírodovědecké fakultě UK tak patří např. současná předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a také dva z jejích nedávných předchůdců, prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c. Absolventem oboru Biochemie je i bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

bývalá předsedkyně AV ČR

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR

"Virus je špatná zpráva zabalená v bílkovině."

— Jan Konvalinka, přednáška z biochemických základů biomedicíny

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace