Molekulární biologie a biochemie organismů

"Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat."
— Francis Bacon

Molekulární biologie a biochemie organismů

Biologické, zejména experimentální biologické obory, zažívají v současné době velký rozmach. Od nových přístupů v léčbě nemocí po nové technologie v zemědělství či výrobě potravin, od hledání nových materiálů až po řešení tajemství vzniku života. Cílem tříletého bakalářského programu „Molekulární biologie a biochemie organismů“ je připravit studenty pro navazující magisterské studium v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie, imunologie, genetiky, fyziologie, mikrobiologie (a dalších).

Co se naučím

Absolvent má komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech, včetně rozšířených základů nebiologických disciplín - matematiky, fyziky a chemie. Bakalářské studium dává studentům prostor a příležitost získat také znalosti v podpůrných oborech – chemie, matematiky a biofyziky, potřebné pro zvládnutí náročných experimentálních metod a práci se sofistikovanými přístroji.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Absolventi získají optimální vzdělání pro experimentální práci v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, což jim umožňuje se uplatnit ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního i aplikovaného výzkumu, tak v laboratořích zdravotnických zařízení i zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde je kladen požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice).

"Biology has at least 50 more interesting years."

— James D. Watson

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Tento typ interdisciplinárního vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující, specializační magisterské studium v nejrůznějších oborech experimentální biologie, bioinformatiky, biofyziky či biochemie.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2021 v kategorii A

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

46,0 %
úspěšnost přijetí
150
zapsaných
1682 ks
roční spotřeba pipetovacích špiček
3,1 Gbp
velikost lidského genomu

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

"Zapomeňte na to, že bakterie jsou jen tyčinky a kuličky, a když je tyčinka zahnutá, tak je to známka punku."

— Lukáš Falteisek, přednáška na Biologickém čtvrtku

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením