Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 29. února 2020. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 760 Kč.

nejpozději do

29. února 2020

Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá k přijímacím zkouškám přípravné kurzy z geografie a demografie. Navštěvovat můžete také cyklus přednášek Pokroky v biologii nebo přípravné kurzy z chemie.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z geografie, demografie, chemie, biologie a matematiky.

Matematika+
Matematika je klíčovým předmětem pro většinu oborů, studovaných na Přírodovědecké fakultě UK. Zkouška Matematika+ není fakultou vyžadovaná a její výsledky se nijak neodrazí v průběhu přijímacího řízení. Zkouška je však doporučená pro všechny, kdo by chtěli před podáním přihlášky otestovat své znalosti. 

Korespondenční seminář Kamenožrout

Kdy: od 01. října do 30. června 2020
Cena: účast je bezplatná

Více informací

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské obory 9.–12. června 2020, náhradní termín je 23. června 2020. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška na studijní obor Povrchová a podzemní voda je písemná a tvoří ji test z geografie nebo z matematiky podle vašeho výběru.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Možnosti prominutí zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům krajské a celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech, úspěšným řešitelům korespondenčních seminářů Geografie nás baví a Kamenožrout a nebo úspěšným řešitelům Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, které pořádá PřF UK, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách, vybraným řešitelům soutěže Eurorebus a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Zjistěte, zda splňujete některou z podmínek prominutí přijímaček.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2019

72,0 %
úspěšnost přijetí
v roce 2019/2020
19
zapsaných
v roce 2019/2020

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních oborů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních oborů.

geog-RL-77-.jpg

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace