Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2022. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 820 Kč.

nejpozději do

28. února 2022

Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá k přijímacím zkouškám přípravné kurzy z geografie a demografie. Navštěvovat můžete také cyklus přednášek Pokroky v biologii nebo přípravné kurzy z chemie.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z geografie, demografie, chemie, biologie a matematiky.

Matematika rozšiřující
Matematika je klíčovým předmětem pro většinu oborů, studovaných na Přírodovědecké fakultě UK. Zkouška Matematika rozšiřující není fakultou vyžadovaná a její výsledky se nijak neodrazí v průběhu přijímacího řízení. Zkouška je však doporučená pro všechny, kdo by chtěli před podáním přihlášky otestovat své znalosti. 

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské programy 6.–10. června 2022, náhradní termín je 20.–22. června 2022. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška na studijní program Hospodaření s přírodními zdroji je ústní a ověřuje základní orientaci v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Možnosti prominutí zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům krajského a celostátního kola SOČ ve vybraných oborech a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2021

100 %
úspěšnost přijetí
41
zapsaných

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních programů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních programů.

DSC-9228.jpg

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace