Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2018. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600 Kč.

nejpozději do

28. února 2018

Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá cyklus přednášek Pokroky v biologii (cílem tohoto kurzu je rozvinutí zájmu talentovaných studentů; kurz nemá přímou souvislost s požadavky přijímacího testu). Je možnost zkusit si přijímací zkoušku z biologie nanečisto či navštěvovat i přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z chemie, geografie a demografie.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z biologie, chemie, matematiky, geografie a demografie.

Pokroky v biologii

Kdy: od 27. ledna do 07. dubna 2018
Cena: účast je bezplatná

Více informací

Přijímačky z biologie nanečisto

Kdy: 21. dubna 2018
Cena: 350 Kč

Více informací

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské obory 13.–14. června 2018, náhradní termín je 26. června 2018. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška na studijní obor Biologie je písemná a tvoří ji test z biologie.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Skladba příjímací zkoušky

Test z biologie

Přijímací test z biologie obsahuje otázky ze základních znalostí v rozsahu gymnaziálního učiva, a otázky zjišťující zájem o obor.

Modelové otázky

Možnosti prominutí zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Zjistěte, zda splňujete některou z podmínek prominutí přijímaček.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2017

58,8 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
177
zapsaných
v roce 2017/2018

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních oborů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních oborů.

zvonek-vousaty.JPG

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz