Navazující magisterský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 31. března 2024. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 880 Kč.

 

This study programme is also available in English!

Graduates of the follow-up Demography Master’s degree programme gain an understanding of demographic concepts and methods, are able to analyse, assess and interpret trends in the demographic development of a particular population, compile demographic development models and suggest population policy strategies. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

nejpozději do

31. března 2024

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny magisterské programy 17.–21. června 2024, náhradní termín je 27.–28. června 2024. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška je ústní a zjišťuje orientaci v problematice populačního vývoje.

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz