Navazující magisterský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 31. března 2023. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 830 Kč.

nejpozději do

31. března 2023

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny magisterské programy 15.–21. června 2023, náhradní termín je 28.–29. června 2023. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška je ústní a zjišťuje zvládnutí základů geografie, obecné sociální geografie a regionálního rozvoje včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz