Geologie

Geologie

Geologie se zabývá nejen horninovým prostředím, ale i jeho interakcemi s dalšími sférami Země. Studenti jsou tak připravováni k odborné práci sahající od výzkumu procesů v zemském nitru a vzniku geomateriálů (včetně těch, které potřebujeme pro získávání technologicky strategických prvků) až po studium paleoekologie a environmentálních procesů migrace látek v člověkem ovlivněném prostředí (atmosféře, hydrosféře, půdním pokryvu, biosféře). Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu z osmi specializací: "Geologie", "Geodynamika", "Paleontologie", "Geochemie", "Geologie životního prostředí", "Mineralogie a krystalografie", "Ložisková geologie", "Geoarcheologie" (ve spolupráci s FF UK). Jednotlivá školící pracoviště disponují špičkovým přístrojovým vybavením, které je k dispozici studentům v průběhu práce na diplomových projektech. Díky probíhající spolupráci s řadou významných výzkumných pracovišť v ČR i v zahraničí jsou tak studenti zapojeni do základního i aplikovaného výzkumu v oblasti geovědních i environmentálních oborů.

Kde se
uplatním

Absolventi mají široké znalosti geologie, základní znalosti z inženýrské geologie, hydrogeologie, užité geofyziky. Absolvovali specializované přednášky z geologie, paleontologie, mineralogie, petrologie, geochemie a ložiskové geologie, které je opravňují dle zákona 62/1998 Sb. provádět geologické práce, základní a aplikovaný vědecký výzkum a vývoj v oblasti věd o Zemi. Jsou odborně připraveni analyzovat horninové prostředí, jeho stavbu, fyzikální a chemické parametry a studovat procesy interakcí a migrace látek mezi horninovým prostředím, atmosférou a hydrosférou. Absolventi najdou uplatnění jako geologové nebo odpovědní manažeři v soukromých firmách, ve státní správě a ve výzkumu.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor