Geologie

Geologie

Geologie se zabývá procesy v zemském nitru, vznikem a vývojem hornin a jejich interakcemi s dalšími sférami Země. Studenti jsou připravováni k odborné práci zaměřené na důkladné poznání horninového prostředí, jeho geologické stavby, a na interakce s atmosférou, hydrosférou a biosférou včetně procesů vedoucích k migraci látek v těchto prostředích. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze sedmi specializací: "Geologie", "Geodynamika", "Paleontologie", "Geochemie", "Geologie životního prostředí", "Mineralogie a krystalografie", "Ložisková geologie". Jednotlivá pracoviště disponují moderním přístrojovým vybavením, které je průběžně inovováno a je k dispozici studentům v průběhu práce na diplomových projektech. Díky probíhající spolupráci s řadou významných výzkumných pracovišť v ČR i v zahraničí jsou tak studenti zapojeni do základního i aplikovaného výzkumu v oblasti geologických a environmentálních oborů.

Kde se
uplatním

Absolventi mají široké znalosti geologie, základní znalosti z inženýrské geologie, hydrogeologie, užité geofyziky. Absolvovali specializované přednášky z geologie, paleontologie, mineralogie, petrologie, geochemie a ložiskové geologie, které je opravňují dle zákona 62/1998 Sb. provádět geologické práce, základní a aplikovaný vědecký výzkum a vývoj v oblasti věd o Zemi. Jsou odborně připraveni analyzovat horninové prostředí, jeho stavbu, fyzikální a chemické parametry a studovat procesy interakcí a migrace látek mezi horninovým prostředím, atmosférou a hydrosférou. Absolventi najdou uplatnění jako geologové nebo odpovědní manažeři v soukromých firmách, ve státní správě a ve výzkumu.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor