Sociální epidemiologie

Sociální epidemiologie

Dvouletý magisterský studijní program Sociální epidemiologie je založen na poznatcích přírodních a sociálních věd z oblasti zdraví člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Studium je zaměřeno zejména na zkoumání populačního zdraví a jeho sociálních determinant. Praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, škálu geo-informačních a laboratorních technik. Mezi zásadní dovednosti, které studenti získají patří zejména metody zpracování dat o zdravotním stavu obyvatel, orientace ve zdrojích těchto dat, rozšíření znalosti statistiky a práce s různými nástroji pro analýzu a zobrazení dat. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v Česku unikátní. Přednášejícími programu jsou vyučující z Přírodovědecké fakulty a spolupracujícího pracoviště University College London. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Kde se
uplatním

Absolvent navazujícího magisterského programu Sociální epidemiologie může nalézt uplatnění v soukromých, státních i veřejně prospěšných organizacích zabývajících se problematikou životního prostředí člověka a sociálních nerovností ve zdraví (oblast regionálního plánování) či může plnit úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany zdraví (např. ve zdravotních ústavech). Díky důrazu na dovednosti v oblasti zpracování nejen zdravotnických dat může také očekávat uplatnění v pojišťovnách, hygienických stanicích, ministerstvech, farmaceutických firmách, společnostech zabývajících se průzkumem veřejného mínění nebo vědeckých institucích. Zájemci mohou dále pokračovat v doktorském studiu.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor