Politická a regionální geografie

Politická a regionální geografie

Program politická a regionální geografie je zaměřený na studium politických procesů a jejich vazeb na procesy ekonomické, kulturní a environmentální v rámci jednotlivých států, makroregionů a na celosvětové úrovni. Prostorová (geografická) perspektiva zdůrazňuje propojení a kombinace přírodních (fyzicko-geografických), sociálně-ekonomických a kulturních procesů v rámci jednotlivých regionů na různých úrovních (lokální, oblastní, státní, mezinárodní), jejichž výsledkem je prostorová diferenciace a nerovnoměrný rozvoj. Studijní program školí studenty v pokročilých kvantitativních a kvalitativních metodách výzkumu a jejich aplikaci na analýzu politických procesů v kontextu jednotlivých regionů. Jednotlivé předměty rozvíjejí teoretické a praktické vědomosti a dovednosti v dílčích disciplínách politické a regionální geografie. Studenti získají široký přehled o světovém mezistátním systému a na jakých principech funguje. Zároveň získají teoretické a praktické vědomosti o jednotlivých světových makroregionech. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Kde se
uplatním

Absolvent je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení problematiky politické a regionální diferenciace světa. Příprava se zaměřuje na témata politická diferenciace světa a geopolitické základy chování států, environmentální politika, globalizační procesy, konfliktní regiony, regionální geografie světových makroregionů, demokratizace, nacionalismus, etnicita, kulturní geografie, makro-regionální integrační uskupení, ekologické souvislosti hospodářského rozvoje. Absolvent je schopen aplikovat soubor metod statistické analýzy, geografických informačních systémů a kvalitativních metod geografického výzkumu. V oblasti společenské praxe je hlavní možné uplatnění absolventů ve sféře mezinárodních vztahů, nadnárodních neziskových organizací a nadnárodních společností, a to jak v úrovni výzkumné a projektové, tak v úrovni řídící.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor