Globální migrační a rozvojová studia

Globální migrační a rozvojová studia

Magisterský studijní program Globální migrační a rozvojová studia poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému. Jde o interdisciplinárně (mezioborově, mezifakultně i meziuniverzitně) zaměřený program magisterského stupně, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně vědně, tak přírodovědecky, resp. environmentálně zaměřených. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Kde se
uplatním

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Globální migrační a rozvojová studia je připraven na práci v soukromých, veřejně prospěšných, státních i mezinárodních organizacích zabývajících se problematikou mezinárodní migrace a integrace cizinců, mezinárodního rozvoje, rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a dalšími souvisejícími otázkami doma či v zahraničí. Absolvent je schopen kriticky a v širších souvislostech analyzovat témata v rámci zmíněného zaměření, identifikovat příčiny problémů a navrhovat, zpracovávat i hodnotit projekty v praxi. Na druhé straně absolvent také získává náležité teoretické znalosti, které mu v kombinaci s osvojením kvantitativních i kvalitativních metod poskytují možnost vědecko-výzkumného uplatnění v rámci doktorského studia, jakož i možné další akademické kariéře.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor