Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Studijní program je zaměřen na metody a koncepty geoinformatiky. Klade důraz nejen na jednotlivé obory jako je kartografie, dálkový průzkum a geografické informační systémy, ale i na způsoby jejich vzájemného propojení. Přitom budete mít i příležitost poznat a osvojit si principy vědeckého výzkumu. Pro získání základních poznatků o zvláštnostech spojených s aplikacemi získaných znalostí do uživatelských oborů můžete využít některé z volitelných předmětů. Pokud se stanete našimi studenty, dostanete příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky, v týmové práci a z účasti v mezioborovém výzkumu a vývoji. Katedra je vybavena nejmodernější výpočetní technikou i profesionálním softwarovým vybavením. Její pracovníci řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se v případě zájmu můžete osobně zapojit.

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského studia bude zaměřen na aplikovaný výzkum, projektování a realizaci klasické a digitální technologie tvorby map, atlasů, lokalizačních bází dat, vizualizací i animací v oblastech kartografie, dálkového průzkumu, geografie, geologie, ekologie, dalších geověd a územní správy.Absolvent získává teoretické znalosti a praktické schopnosti v teoretické, obecné a tematické kartografii, v kartografické informatice, v geodézii, fyzické a sociální geografii, v počítačové kartografii, aplikované geoinformatice, v kartografické reprodukci a polygrafii. Absolventi získávají umístění v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, v jeho ústavech a zařízeních, na katastrálních a pozemkových úřadech, na ministerstvech, v dalších státních a regionálních orgánech a zejména v hospodářských organizacích s informatickým, geoinformatickým, kartografickým a geodetickým zaměřením.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor