Medicinální chemie

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Zahrnuje identifikaci, syntézu a vývoj nových chemických látek vhodných pro terapeutické a diagnostické použití, a studium biologických vlastností již známých látek z hlediska vztahu mezi jejich chemickou strukturou a biologickou funkcí. Studenti tohoto programu musí být z hlediska svého výzkumného zaměření připraveni teoreticky a prakticky v širokém spektru vědních oborů zahrnujících vedle chemických oborů i kvantitativní studium biologických systémů, farmakogenomiku a přístupy personalizované medicíny, molekulární modelování biologických systémů. Z tohoto hlediska budou hlavními studovanými disciplinami organická chemie a syntéza, biochemie, počítačová chemie, farmakologie, molekulární biologie, biostatistika a fyzikální chemie nízkomolekulárních i makromolekulárních chemických systémů.

Kde se
uplatním

Absolvent je vybaven ucelenými znalostmi anorganické, analytické, fyzikální, organické chemie a biochemie i molekulární biologie a genetiky. Ovládá pokročilé techniky organické syntézy a charakterizace sloučenin a návrhu a testování biologicky aktivních látek. Je připraven na navazující doktorské studium nebo na uplatnění v praxi. Absolvent navazujícího magisterského programu "Medicinální chemie" nalezne uplatnění zejména ve výzkumných laboratořích zabývajících se návrhem, vývojem a optimalizací léčiv (včetně makromolekulárních), a v útvarech státní správy nebo ve firmách zabývajících se distribucí chemikálií, léčiv nebo laboratorních přístrojů.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor