Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie je zhruba od třicátých let 20. století samostatný vědní obor zabývající se přírodními a syntetickými polymery a jejich systémy z pohledu přípravy, struktury, charakterizace, vlastností a využití. Absolvent tohoto studijního programu je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti makromolekulární chemie a jejích základních přístupů (teoretický popis makromolekul a jejich fázového chování; základní metody počítačových simulací; pokročilé experimentální techniky; reologie a fyzika polymerních materiálů; a polymerní syntéza) a má přehled o interdisciplinárních vazbách na další obory jako fyzikální chemie, organická chemie, nanochemie a medicinální chemie. Díky vyváženému propojení teoretických znalostí z přednášek s praktickou laboratorní výukou umí absolvent využít své znalosti v praxi, je schopen kritického myšlení, identifikovat problémy a navrhnout jejich řešení.

Kde se
uplatním

Absolventi Makromolekulární chemie se mohou uplatnit při plnění samostatných výzkumných a vývojových úkolů na akademických i komerčních pracovištích. Mohou se uplatnit jak v útvarech státní správy, tak v národních i mezinárodních firmách zabývajících se makromolekulárními systémy z teoretického, experimentálního nebo syntetického hlediska v nejrůznějších odvětvích polymerní, materiálové nebo medicinální chemie a nanochemie.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor