Chemie a fyzika materiálů

Chemie a fyzika materiálů

Navazující magisterský studijní program Chemie a fyzika materiálů je zaměřen na dokončení výchovy odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti chemie pevných látek a materiálových věd. Díky kombinaci vyučovaných teoretických a praktických předmětů z vybraných oblastí chemie a aplikované fyziky jsou absolventi připravováni především na vědeckou a výzkumnou činnost v interdisciplinárních oborech materiálových věd. Velký důraz je u nich kladen na osvojování si znalostí a dovedností nezbytných k samostatnému výzkumu a vedení vědecko-výzkumných skupin.

Kde se
uplatním

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Chemie a fyzika materiálů disponují rozsáhlými teoretickými i praktickými znalosti z chemie pevných látek, materiálových věd a vybraných fyzikálních oborů. Absolventi jsou připravováni na uplatnění v interdisciplinárních akademických i komerčních výzkumných týmech a laboratořích firem, které se zabývají vývojem a zpracováním pokročilých materiálů a nanomateriálů, a také pracovištích aplikujících výsledky materiálového výzkumu. Získají potřebné znalosti a dovednosti pro predikci, přípravu a charakterizaci nových materiálů na základě pochopení podstaty jejich fyzikálních vlastností. Jsou schopni řídit a organizovat technické, produkční i administrativní skupiny v oboru.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor