Biochemie

Biochemie

Biochemie je multidisciplinární studijní program na pomezí chemie, biologie, biomedicíny a dalších věd úzce souvisejících s procesy v organizmu. Cílem studijního programu Biochemie je vybavit absolventy hlubokými znalostmi z různých oblastí biochemie i molekulární biologie. Seznámit ho s praxí na nejmodernějších přístrojích v biochemických laboratořích a s používáním počítačovým programů a sítí. Biochemie se zabývá studiem základů životních pochodů (fyziologických i patofyziologických) na molekulární úrovni. Jde o životní pochody nejen člověka, ale i jiných organismů. Nachází se na rozhraní věd biologických a chemických a má obrovské dopady v mnoha oblastech, zejména v lékařství, farmacii, zemědělství, veterinární medicíně a v ochraně životního prostředí. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Počet školených a obhájených diplomových prací studentů programu biochemie na katedře biochemie se v jednotlivých letech pohybuje mezi 45–60 studenty.

Kde se
uplatním

Absolventi programu biochemie vždy snadno nacházeli a nacházejí uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol jak v České republice, tak i v zahraničí. Vedle toho působí jako vedoucí klinických laboratoří lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích, v zastoupení zahraničních firem i na pracovištích ochrany životního prostředí. Řada absolventů pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu ať v naší republice nebo v zahraničí. Úspěšnost uplatnění absolventů programu biochemie v doktorském studiu na PřF UK a fakultách jiných (většinou lékařských fakultách) i jako pracovníků jiných institucí a podniků signalizuje kvalitu absolventů.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor