Učitelství biologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství biologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství pro střední školy je možné studovat buď samostatně (pouze biologie) nebo v kombinaci s geografií, s geologií, s chemií, a ve spolupráci s MFF UK též s matematikou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci. Studium zahrnuje další navazující a rozšiřující předměty zvolených oborů, pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Zařazeny jsou také předměty integrované povahy umožňující vzájemné propojení přírodovědných disciplín.

Součástí studia je bloková pedagogická praxe, při níž posluchač vyučuje předměty zvolené aprobace pod vedením zkušených pedagogů na středních školách.

Kde se
uplatním

Absolventi jsou způsobilí vyučovat předmět biologie na střední škole se všeobecným i odborným zaměřením (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště). Může vyučovat i předměty příbuzné např. základy ekologie a životního prostředí, člověk a příroda, poznávání přírody.

Dále absolvent nachází uplatnění i na základních školách a ve mimoškolních střediscích (především environmentální) výchovy jakými jsou centra ekologické výchovy, správy NP a CHKO nebo sdružení pro ekologickou výchovu. Absolventi nacházejí uplatnění také v oblasti pedagogického výzkumu.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor