Evoluční biologie

Evoluční biologie

Studijní program integruje znalosti o biodiverzitě z dílčích tradičních disciplín (např. botanika, zoologie, mykologie) s obecně použitelnými praktickými dovednosti a nástroji současné biologie (molekulární fylogenetika, fylogenomika a proteomika, zobrazovací metody, analýza fenotypu, biostatistika). Přímá výuka je založena zejména na povinně-volitelných předmětech ze čtyř skupin (Obecná evoluční biologie, Metody evoluční biologie, Diverzita organizmů, Praktické kurzy a stáže). Hlavní částí studia je ovšem vlastní tvůrčí práce v rámci diplomového projektu.

Tento nový studijní program vznikl v souvislosti s řešením operačních programů CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266 Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Kde se
uplatním

Absolventi tohoto programu jsou znalci biodiverzity a evolučních procesů. Mají expertní přehled v oblasti biodiverzity v alespoň jedné z hlavních organizmálních říší. Ovládají techniky molekulární fylogenetiky, fylogenomiky či metody analýzy fenotypu, evolučních vzorců chování a kompetičních interakcí. Nacházejí profesní uplatnění v oblastech rostlinné i živočišné výroby, v průmyslových kultivacích, pěstírnách a chovech; uplatňují se v ekotoxikologii, potravinářství a ochraně přírody i v relevantních oblastech státní správy (zejména rezorty ochrany životního prostředí a zemědělství). Absolventi jsou schopni provádět biologické hodnocení, tj. přírodovědný průzkum pozemků a písemné hodnocení vlivu ekonomických zásahů na volně žijící rostliny a živočichy ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Díky tomu se uplatní jako oprávněné osoby při hodnocení vlivů na ŽP.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy/ obory najdete zde – https://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/ (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2019/2020 mohou měnit).

Chci jít na tento program/obor

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace