Bioinformatika

Bioinformatika

Bioinformatika je multidisciplinární vědní oblastí kombinujícím biologii, matematiku a informatiku, a proto se na studijním programu Bioinformatika podílí kromě Přírodovědecké fakulty UK i Matematicko-fyzikální fakulta UK. Významnou úlohu hrají i světově uznávaní odborníci z Evropské molekulárně biologické laboratoře (EMBL) v Heidelbergu a Max-Planck Institutu molekulární a buněčné biologie a genetiky v Drážďanech. Díky tomu mají studenti možnost získat zkušenosti s výukou i výzkumem na prestižních zahraničních institucích a tím se lépe připravit na uplatnění na celoevropském či celosvětovém pracovním trhu.

Studijní program je zaměřen především na budování specifických bioinformatických znalostí a dovedností na teoretických základech matematiky, informatiky a biologie položených v bakalářském studiu. Studenti budou mít navíc možnost dále rozvíjet své znalosti a dovednosti biologie a informatiky a to především v oblastech evoluce a učících algoritmů strojového učení.

Kde se
uplatním

Absolvent je seznámen s obecnými technikami zpracování a analýzy dat, které bude moci aplikovat jak na biologická, tak libovolná jiná ve své podstatě heterogenní data. To zahrnuje např. oblasti jako zpracování velkých dat nebo analýza sociálních médií či podnikových dat. Absolvent je dobře seznámen se základními bioinformatickými algoritmickými přístupy, databázemi a nástroji, a to ve všech hlavních bioinformatických oblastech (analýza nukleotidových i proteinových sekvencí, analýza 3D struktur, fylogenetické analýzy, genomické analýzy, analýza obrazových dat). Dále získá vhled do základů systémové biologie a má pokročilé znalosti i z oblasti evoluce a učících algoritmů, které vhodně rozvíjejí specifické bioinformatické znalosti získané během studia. Je tedy kvalitně připraven pro navazující doktorské studium bioinformatiky i příbuzných informatických či biologických oborů. Najde uplatnění při analýze sekvenčních či dalších velkoobjemových dat v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních, popřípadě se může dále uplatnit ve farmaceutickém průmyslu či v biotechnologických firmách, specializujících se především na zemědělství. Absolvent může pracovat také jako programátor či analytik a je schopen vykonávat laboratorní práci ve vědecké laboratoři.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy/ obory najdete zde – https://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/.

Chci jít na tento program/obor