Nezmeškejte

V itineráři níže je časový odpočet k "deadline" pro podání přihlášky ke studiu. Pod tímto odpočtem naleznete termíny všech zásadních událostí (kdy a kde nás potkáte, kdy nás můžete navštívit, termíny přijímacích zkoušek apod.).

Úplný Harmonogram přijímacího řízení je na webových stránkách fakulty.

Nejdůležitější akce

Poslední den k podání přihlášky

Kdy: 28. února 2017 - 23:59
Kde: Praha, Na Slupi 16

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2017.

Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty

Kdy: 19. ledna 2017 - 09:00
Kde: Praha, Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2

Dozvíte se u nás veškeré detaily o studiu bakalářskýchmagisterských i doktorských studijních oborů i podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě.
Seznámíme vás detailně se zaměřením jednotlivých studijních oborů a aktuálními tématy výzkumu.
Odpovíme vám na otázky týkající se studia, následného uplatnění v praxi, přijímacího řízení i na vše ostatní, co vás bude zajímat.

Itinerář

Na podání přihlášky
máte ještě
dní hodin minut vteřin

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů

Od: 13. června 2017 - 09:00
Do: 15. června 2017 - 17:00
Kde: Praha, Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2

Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů proběhnou v rozmezí 13.–15. června 2017. Okruhy přijímačkových testů jsou uvedeny u jednotlivých oborů v sekci Průvodce uchazeče.

Poslední den k podání žádosti o prominutí přijímacích zkoušek

Kdy: 09. května 2017 - 23:59
Kde: Praha, Na Slupi 16

V závislosti na studijním oboru bude přijímací zkouška prominuta účastníkům některých předmětových olympiád (ústředních, případně i krajských kol), úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK nebo MFF UK. Zjistěte, zda splňujete některou z podmínek prominutí přijímaček.

Poslední den k podání přihlášky

Kdy: 28. února 2017 - 23:59
Kde: Praha, Na Slupi 16

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2017.

Veletrh pražských veřejných vysokých škol

Kdy: 02. února 2017 - 09:00
Kde: Praha, nám. W. Churchilla 4

Pražské veřejné vysoké školy zvou středoškolské studenty na veletrh studijních příležitostí „Study in Prague – veletrh pražských veřejných vysokých škol“. Na veletrhu budou vysoké školy prezentovat své bakalářské a víceleté magisterské studijní obory. Místo konání: rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 5.

Gaudeamus Praha

Od: 25. ledna 2017 - 08:00
Do: 26. ledna 2017 - 16:00
Kde: Praha, PVA Letňany

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Naleznete stánek Přírodovědecké fakulty i Univerzity Karlovy.
Veletrh probíhá ve dnech 25. a 26. ledna 2017 na výstavišti PVA Expo v Praze-Letňanech, vždy od 8:00 do 16:00.

Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty

Kdy: 19. ledna 2017 - 09:00
Kde: Praha, Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2

Dozvíte se u nás veškeré detaily o studiu bakalářskýchmagisterských i doktorských studijních oborů i podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě.
Seznámíme vás detailně se zaměřením jednotlivých studijních oborů a aktuálními tématy výzkumu.
Odpovíme vám na otázky týkající se studia, následného uplatnění v praxi, přijímacího řízení i na vše ostatní, co vás bude zajímat.