Nezmeškejte

V itineráři níže je časový odpočet k "deadline" pro podání přihlášky ke studiu. Pod tímto odpočtem naleznete termíny všech zásadních událostí (kdy a kde nás potkáte, kdy nás můžete navštívit, termíny přijímacích zkoušek apod.).

Úplný Harmonogram přijímacího řízení je na webových stránkách fakulty.

Nejdůležitější akce

Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty

Od: 19. ledna 2018 - 09:00
Do: 20. ledna 2018 - 16:00
Kde: Praha, Albertov 6, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2

Dozvíte se u nás veškeré detaily o studiu bakalářskýchmagisterských i doktorských studijních oborů i podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě.
Seznámíme vás detailně se zaměřením jednotlivých studijních oborů a aktuálními tématy výzkumu.
Odpovíme vám na otázky týkající se studia, následného uplatnění v praxi, přijímacího řízení i na vše ostatní, co vás bude zajímat.

Poslední den k podání přihlášky

Kdy: 28. února 2018 - 23:59
Kde: Praha, Na Slupi 16

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2018.

Itinerář

Na podání přihlášky
máte ještě
dní hodin minut vteřin
předchozí další 29.11.2017 - 30.11.2017   Veletrh Pro EDUco Košice 11.11.2017 - 11.11.2017   Informační den UK 31.10.2017 - 03.11.2017   Veletrh Gaudeamus Brno 10.10.2017 - 12.10.2017   Veletrh AKADÉMIA & VAPAC Bratislava 27.09.2017 - 28.09.2017   Veletrh Gaudeamus Nitra 13.06.2017 - 15.06.2017   Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů 09.05.2017   Poslední den k podání žádosti o prominutí přijímacích zkoušek 28.02.2017   Poslední den k podání přihlášky 02.02.2017   Veletrh pražských veřejných vysokých škol 25.01.2017 - 26.01.2017   Gaudeamus Praha 19.01.2017   Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty 12.11.2016   Informační den UK 01.11.2016 - 04.11.2016   Gaudeamus Brno 11.10.2016 - 13.10.2016   Acádemia VAPAC 04.10.2016 - 05.10.2016   Gaudeamus Nitra 14.06.2016 - 16.06.2016   Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů 09.05.2016   Poslední den k podání žádosti o prominutí přijímacích zkoušek 29.02.2016   Poslední den k podání přihlášky 26.01.2016 - 27.01.2016   Gaudeamus Praha 21.01.2016   Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty 14.01.2016   Veletrh pražských veřejných vysokých škol 21.11.2015   Informační den UK 03.11.2015   Gaudeamus Brno 19.01.2018 - 20.01.2018   Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty 24.01.2018 - 25.01.2018   Veletrh Gaudeamus Praha 01.02.2018   Veletrh pražských veřejných vysokých škol 28.02.2018   Poslední den k podání přihlášky 10.05.2018   Poslední den k podání žádosti o prominutí přijímacích zkoušek

Veletrh Gaudeamus Brno

Od: 31. října 2017 - 08:00
Do: 03. listopadu 2017 - 14:00
Kde: Brno, Výstaviště

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Naleznete zde stánek Přírodovědecké fakulty i Univerzity Karlovy.
Veletrh probíhá na brněnském výstavišti od 31. října do 3. listopadu 2017, denně od 8:00 do 16:00.

Informační den UK

Od: 11. listopadu 2017 - 09:00
Do: 11. listopadu 2017 - 16:00
Kde: Albertov 6

Akce pořádaná UK pro uchazeče o studium.

Veletrh Pro EDUco Košice

Od: 29. listopadu 2017 - 08:30
Do: 30. listopadu 2017 - 15:00
Kde: Košice, Výstaviště

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Naleznete zde stánek Přírodovědecké fakulty i Univerzity Karlovy.
Veletrh probíhá ve dnech 29 a 30. listopadu 2017 ve Spoločenskom pavilóne na Výstavišti Košice, vždy od 8:30 do 15:00.

Veletrh Gaudeamus Praha

Od: 24. ledna 2018 - 08:00
Do: 25. ledna 2018 - 16:00
Kde: Praha, PVA Letňany

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Naleznete zde stánek Přírodovědecké fakulty i Univerzity Karlovy.
Veletrh probíhá ve dnech 24. a 25. ledna 2017 na výstavišti PVA Expo v Praze-Letňanech, vždy od 8:00 do 16:00.

Veletrh pražských veřejných vysokých škol

Kdy: 01. února 2018 - 09:00
Kde: Praha-Dejvice, Thákurova 7

Pražské veřejné vysoké školy zvou středoškolské studenty na veletrh studijních příležitostí „Study in Prague – veletrh pražských veřejných vysokých škol“. Na veletrhu budou vysoké školy prezentovat své bakalářské a víceleté magisterské studijní obory. Místo konání: Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice.

Poslední den k podání žádosti o prominutí přijímacích zkoušek

Kdy: 10. května 2018 - 23:59
Kde: Praha, Na Slupi 16

V závislosti na studijním oboru bude přijímací zkouška prominuta účastníkům některých předmětových olympiád (ústředních, případně i krajských kol), úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK nebo MFF UK. Zjistěte, zda splňujete některou z podmínek prominutí přijímaček.