Staň se přírodovědcem!

Studuj na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.

Přehrát video

Studijní obory na
Přírodovědecké
fakultě UK v Praze

Bakalářské studijní obory

Uchazeč o bakalářské studium na PřF UK volí z pěti oblastí studia: biologie, chemie, geografie, geologie a životního prostředí. Následně vybírá konkrétní studijní program/obor z dané oblasti.

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujících magisterských (a posléze doktorských) studijních oborech.

Nevíte, který obor zvolit?

Pokud ještě nevíte, který studijní program pro svou tříletou cestu za poznáním zakončenou bakalářským diplomem si máte zvolit, tak si zkuste vyplnit náš náborový kvíz.

Jsme pražská škola s výborným zázemím

Vaše praktická výuka bude probíhat ve špičkově vybavených laboratořích. Budete mít možnost absolvovat řadu terénních cvičení. Nabízíme možnost relaxace na fakultních sportovištích. Areál naší fakulty je v Praze a s tím souvisí tradiční a pestrý studentský život.

Studentský život a Praha

Přijímačky

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením

Aktuálně ze stránek Přírodovědecké fakulty UK v Praze

18.7.2016

Na Expedici Neuron se letos můžete vydat již potřetí. Tentokrát již za celý 1 000 000 Kč!

Nadační fond Neuron na podporu vědy vypisuje letos již potřetí grant na podporu vědecké expedice. Naše fakulta má v získávání podpory již tradici: oba předcházející laureáti byli našimi absolventy. Oproti předcházejícím rokům se se však letos příspěvek na expedici navýšil čtyřnásobně! Své štěstí můžete letos zkusit i vy. Uzávěrky přihlášek jsou 30. září. více

14.7.2016

Středoevropská konference historických geografů proběhne v Praze mezi 31.8. a 2.9.

Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK, Sekce historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti a místní organizační výbor si dovoluje pozvat všechny zájemce na Středoevropskou konferenci historických geografů, která proběhne v Praze na Albertově mezi 31. srpnem a 2. září 2016. Konference je zaměřena především na aktuální výzkum a výzvy v oblasti historické geografie středoevropského prostoru. Současně je však otevřená všem historickým geografům a odborníkům z příbuzných oborů, k nimž patří historie, geografie, environmentální dějiny, krajinná ekologie, kulturní antropologie, toponomastika a mnohé další. více

Aktuálně
z prirodovedci.cz

1.7.2016

Výstava Mapy obležení jako záchrana paměti

V roce 1565 se na Maltě rozhodovalo o budoucnosti Evropy. Řád maltézských rytířů a místní obyvatelé tu čtyři měsíce vzdorovali turecké armádě. O průběhu bojů informovala Evropany unikátní série map. více

16.5.2016

Reprezentantka naší fakulty uspěla ve FameLabu

Osmého května 2016 se konalo české finále soutěže FameLab, ve které mají účastníci tři minuty na pódiu, aby srozumitelně a zábavně vysvětlili svůj výzkum. Jednu z cen získala také Julie Nováková. více

Aktuálně z Facebooku Přírodovědecké fakulty UK v Praze

25.7.2016

Letní škola rozvojové spolupráce

Zajímá vás rozvojová spolupráce, chtěli byste zdokonalit své schopnosti či navázat nová spojenectví? Přihlášky na letní školu, kterou pořádají kolegové z Univerzity Palackého, je možno podávat do konce tohoto měsíce! https://www.facebook.com/eve... více