Staň se přírodovědcem!

Studuj na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.

Přehrát video

Studijní obory na
Přírodovědecké
fakultě UK v Praze

Bakalářské studijní obory

Uchazeč o bakalářské studium na PřF UK volí z pěti oblastí studia: biologie, chemie, geografie, geologie a životního prostředí. Následně vybírá konkrétní studijní program/obor z dané oblasti.

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujících magisterských (a posléze doktorských) studijních oborech.

Nevíte, který obor zvolit?

Pokud ještě nevíte, který studijní program pro svou tříletou cestu za poznáním zakončenou bakalářským diplomem si máte zvolit, tak si zkuste vyplnit náš náborový kvíz.

Jsme pražská škola s výborným zázemím

Vaše praktická výuka bude probíhat ve špičkově vybavených laboratořích. Budete mít možnost absolvovat řadu terénních cvičení. Nabízíme možnost relaxace na fakultních sportovištích. Areál naší fakulty je v Praze a s tím souvisí tradiční a pestrý studentský život.

Studentský život a Praha

Přijímačky

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením

Aktuálně ze stránek Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Aktuálně
z prirodovedci.cz

20.9.2016

Kroužky pro nejmenší přírodovědce

Školka Rybička pořádá přírodovědné kroužky pro děti od 4 do 9 let. Jsou určeny dětem, které se zajímají o zvířátka i rostliny, chtějí vědět, jak funguje svět kolem nich, a rády si vše vyzkouší. více

29.8.2016

Kefír 2016

Přírodovědci.cz, popularizační projekt Přírodovědecké fakulty UK, se letos opět představí na dětském festivalu Kefír. Náš program si užijete vy i vaši potomci. více

Aktuálně z Facebooku Přírodovědecké fakulty UK v Praze

24.9.2016

Timeline Photos

Danův pokus, jehož účelem je zjistit, jestli není ve špuntu elektrika. #jablkonepadadalekoodstromu více