Staň se přírodovědcem!

Studuj na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy.

Přehrát video

Studijní obory na
Přírodovědecké
fakultě UK

Bakalářské studijní obory

Uchazeč o bakalářské studium na PřF UK volí z pěti oblastí studia: biologie, chemie, geografie, geologie a životního prostředí. Následně vybírá konkrétní studijní program/obor z dané oblasti.

Magisterské studijní obory

Chcete-li zjistit, jak u nás pokračovat v navazujícím magisterském studiu, klikněte zde. Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorských studijních oborech.

Jsme pražská škola s výborným zázemím

Vaše praktická výuka bude probíhat ve špičkově vybavených laboratořích. Budete mít možnost absolvovat řadu terénních cvičení. Nabízíme možnost relaxace na fakultních sportovištích. Areál naší fakulty je v Praze a s tím souvisí tradiční a pestrý studentský život.

Studentský život a Praha

Přijímačky

papouch-rever.png

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky, která je 28.2.2017. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg

Aktuálně ze stránek Přírodovědecké fakulty UK

24.4.2017

Albertovské stráně 2017

Ve středu 19. 4. proběhla pravidelná jarní brigáda na Albertovských stráních. Tak jako každoročně i letos bylo hlavní náplní této události zušlechtění přírodního prostředí v okolí Albertovských schodů. I přes nepřízeň počasí se na brigádě prostřídalo okolo 25 členů akademické obce, včetně osmi členů akademického senátu a pana děkana. Práce na stráních probíhaly pod dohledem prof. Frouze a Ing. Hausera a jednalo se především o odklízení větví, likvidaci různých náletových rostlin či přehazování kompostu. více

Aktuálně
z prirodovedci.cz

25.4.2017

Biologické čtvrtky: Homo nomicus

Nakolik jsou pro člověka jako biologický druh důležité nejrůznější normy? Možná hrají mnohem významnější roli, než byste čekali. více

Aktuálně z Facebooku Přírodovědecké fakulty UK

25.4.2017

Albertovské stráně 2017

Jak vypadala brigáda na Albertovských stráních, jíž se mimo jiné účastnil i pan děkan prof. Jiří Zima? Přečtěte si na našem fakultním webu. https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/albertovske-strane-2017 více