O fakultě

Chcete studovat přírodovědné obory na vysoké úrovni a mít jistotu budoucího uplatnění? Tak neváhejte a přijďte k nám!

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Přírodovědecká fakulta UK patří mezi nejúspěšnější výuková i vědecká pracoviště v ČR. Jejími absolventy je mnoho významných osobností, včetně jediného českého nositele Nobelovy ceny za vědní obor – prof. Jaroslava Heyrovského.

Proč si zvolit ke studiu PřF UK?

Výuka a výzkum

V roce 2014 na 397 pedagogických pracovníků připadalo 2136 bakalářských, 1293 magisterských a 1452 doktorských studentů. 

Každoročně pracovníci PřF UK spolu se studenty publikují okolo 800 odborných článků v mezinárodních a 200 v domácích časopisech.

Přírodovědecká fakulta je velmi úspěšná v získávání výzkumných projektů – ročně jich řešíme přes 500.