Názory studentů

Zeptali jsme se studentů posledních ročníků a úpěšných absolventů na jejich zkušenost se studiem na PřF UK.

Pokud si chcete přečíst více postřehů studentů PřF UK o jejich studiu, tak studenti magisterských programů hovořili o svém bakalářském studiu na fakultním webu.

Tomáš Mohyla

Student oboru Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Svůj první kompaktní digitální fotoaparát jsem si koupil v sedmnácti za peníze z brigády a vydržel mi čtyři roky. Rozloučil jsem se s ním až ve druhém ročníku na týdenním terénním kurzu z hydrogeologie v Moravském krasu, kde jsme se dostali do veřejně nepřístupných podzemních prostor. Lezli jsme po žebřících, plazili se po břiše, protahovali se úzkými tunely. Neustále bylo co fotit, od centimetrových „brček“ přes metrové krápníky až po hluboké propasti, a věčné sundávání rukavic mě brzy přestalo bavit. To se ovšem podepsalo na foťáku, jehož upatlaný objektiv nejprve protestoval a občas nevyjel, aby předposlední den kurzu odmítl vyjet úplně. Fotky a s nimi spojené zážitky za to ovšem stály. A víte, co je nejlepší po 8 hodinách strávených 50 metrů pod zemí? Řízek s bramborovým salátem a pivo ve vesnické hospodě.

Ondřej Vik

Student oboru Chemie

Studium chemie na PřF UK poskytuje studentovi v prvních ročnících ucelený přehled v základních oborech chemie, a v těch následujících si student vybírá specializaci. Jedná se o velice kvalitní vzdělání, a proto se studium řadí k těm náročnějším. Uplatnění jsem našel ve výzkumu.

František Bárta

Student oboru Biochemie

Studium na katedře biochemie považuji za velice přínosné, protože se tu klade důraz na pochopení chemické podstaty dějů odehrávajících se v organismu. Přednášky a cvičení vedou zkušení badatelé, kteří navíc umí dobře látku vysvětlit (což je důležitá kombinace, ale na jiných školách nebývá pravidlem). Všichni členové katedry se snaží trpělivě vychovat kvalitní vědecké osobnosti, pro které není problém najít místo jak ve vědecké sféře u nás i v zahraničí, tak v biotechnologických a chemických firmách. Sice to není jako v Kriminálce Las Vegas, ale i tak je to ohromně zajímavý obor.

Eva Dunglová

Studentka oboru Biologie

Hlavní předností studia byla možnost volby z řady volitelných a povinně volitelných předmětů. Oproti studiu medicíny, které jsem studovala paralelně, profesoři na přírodovědě přednášejí dle nejnovějších poznatků a nepředčítají jen deset a více let stará skripta.

Iveta Čtveráková

Studentka oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Bakalářský obor Geografie se zaměřením na vzdělávání nabízí komplexní studium geografie a to v tom smyslu, že jsme během studia nahlédli pod pokličku sociální geografie, fyzické geografie i kartografie. Z pedagogického hlediska jsme si svoje vědomosti a dovednosti získané na pedagogických a psychologických předmětech ověřovali v náslechových praxích ve školách. Studium tohoto předmětu umožňuje získat měsíční praxi na základní či střední škole, což shledávám v závěru studia nejvíce přínosné.

Jan Tříska

Student oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

V ročníku nás bylo okolo 10 studentů a vytvořili jsme přátelský kolektiv. Také ze strany vyučujících jsem se dočkal vstřícného a individuálního přístupu, což na jiných vysokých školách rozhodně nebývá zvykem.

Markéta Polidarová

Studentka oboru Molekulární biologie a biochemie organismů

Tento obor mě zaujal zaměřením na vědní pole na pomezí biologie, chemie a medicíny, což je velmi rychle se rozvíjející atraktivní obor. Zároveň mě ale lákalo také potenciální uplatnění mimo vědu, protože obor poskytuje možnost naučit se molekulárně biologické, imunologické a biochemické metody rutinně používané v klinických a diagnostických laboratořích.

Kateřina Woodard

Studentka oboru Ekologická a evoluční biologie

Velmi se mi líbila terénní cvičení a exkurze, kde mi fundovaní a zapálení biologové ukázali, jak zajímavá a přínosná je přírodovědecká praxe přímo v ekosystémech. Velmi jsem také oceňovala variabilitu při tvorbě individuálního studijního plánu, která mi umožnila profilovat se přesně podle mých odborných zájmů. Na koncepci oboru oceňuji propojení studia ekologie a evoluce, protože poskytuje unikátní a užitečný způsob uvažování o živé přírodě.