Navazující magisterský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2018. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600 Kč.

nejpozději do

28. února 2018

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny navazující magisterské obory 18.–22. června 2018, náhradní termín je 29. června 2018.

Přijímací zkouška je ústní a zjišťuje zvládnutí základů ochrany a tvorby životního prostředí. Při zkoušce předložíte i výpis zkoušek absolvovaných během bakalářského studia. Součástí je i diskuse nad tématem vaší bakalářské práce.

Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz