Obor

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Studijní obor fyzikální chemie je zaměřen na výchovu odborníků vzdělaných jak v široké oblasti fyzikální chemie a v oborech příbuzných (chemická fyzika, fyzikální chemie polymerů, biofyzikální chemie, koloidní chemie), tak i v ostatních chemických disciplinách. Absolventi se seznámí s moderními trendy vývoje fyzikální chemie a získají přehled o důležitých multidisciplinárních vazbách. Podle zaměření diplomového projektu se stanou specialisty buď v teoretické chemii (kvantová chemie, statistická termodynamika, počítačová chemie a počítačové modelování) nebo v moderních experimentálních oblastech. Výchova se zaměřuje na přípravu odborníků pro práci jak v multidisciplinárních vědeckých a vývojových týmech tak i v průmyslu.

Kde se
uplatním

Protože fyzikálně chemické metody a metodiky jsou nedílnou součástí všech chemických i příbuzných oborů, nabízejí se absolventům široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavu a výrobních subjektu s chemickým, biochemickým, fyzikálním, biofyzikálním, materiálovým, farmakologickým a lékařským zaměřením. Absolvent studijního oboru fyzikální chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti fyzikální chemie. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, matematiky a práce s výpočetní technikou. Absolventi mohou rovněž nalézt uplatnění v marketingu chemikálií a přístrojů a dále v administrativě a v řídících funkcích chemicky orientovaných institucí.

Chci jít na tento obor