Obor

Teoretická a evoluční biologie

Teoretická a evoluční biologie

Studium má mezioborový charakter, vhodné i pro bakaláře zejména jiných přírodovědných, zaměření matematiky nebo filosofie. Nebiologové mají povinnost absolvovat několik kursů biologického základu - jejich výběr závisí na zaměření diplomové práce. Příklady zaměření: matematické modely (ekologické, morfogenetické, evoluční); filosofické uchopení fenoménu života; morfogeneze; evoluční teorie a jejich dějiny; portmannovská biologie; biologická estetika; dějiny biologie.

Kde se
uplatním

Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru profesí a institucí. Vedle standardního biologického výzkumu jsou pro absolventy vhodná teoretická pracoviště biologická. Absolventi se silnějším humanitním vzdělanostním pozadím se uplatňují na pracovištích filosofických nebo historických či při výuce na středních a vysokých školách. Další z možných kariérních cest absolventů je například vědecká publicistika.

Chci jít na tento obor