Obor

Sociální epidemiologie

Sociální epidemiologie

Magisterský studijní program "Epidemiologie", obor "Sociální epidemiologie" je založen na moderních poznatcích vědy v oblasti životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v ČR unikátní. Praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, škálu geo-informačních a laboratorních technik. Projekty a semináře budou částečně realizovány formou odborných referátů zahraničních hostů a budou tak pomáhat posluchačům i v jejich jazykové přípravě. Přednášejícími navrhovaného programu jsou zkušení pedagogové z Přírodovědecké fakulty UK a spolupracujícího pracoviště University College, London Medical School. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Kde se
uplatním

Absolvent navazujícího magisterského oboru "Sociální epidemiologie" má ucelené znalosti o životním prostředí člověka a jeho věcné i sociální složce, zejména pak o faktorech prostředí, které mohou ovlivnit zdraví. Absolvent je připraven na práci v soukromých, státních i veřejně prospěšných organizacích, zabývajících se problematikou životního prostředí člověka a sociálních nerovností ve zdraví (oblast regionálního plánování) či může plnit úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany zdraví (např. ve zdravotních ústavech). Je schopen řešit i náročné úkoly v oblasti kvality složek prostředí a připraveni spoluřešit strategie v oblasti zdravotní politiky na národní a regionální úrovni.

Chci jít na tento obor